Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

Quan sát, lắng nghe - tìm hiểu, ghi chép và suy ngẫm: Nghiên cứu định tính thông qua đối thoại (15/08/2014)

Tháng 8/2011, được sự tài trợ của Quỹ giao lưu quốc tế Nhật Bản, Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á đã cộng tác với giáo sư Ito Tetsuji, Khoa Nhân văn, Trường Đại học Ibaraki (Nhật Bản) thực hiện workshop quốc tế với chủ đề “Tri thức điền dã và Khoa học nhân văn” kéo dài hơn 1 tuần. Chương trình đã thành công rực rỡ, thu hút được hơn 100 nhà khoa học trẻ đến từ các viện nghiên cứu chuyên ngành của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Qua workshop này, lần đầu tiên tại Việt Nam, phương pháp nghiên cứu định tính vốn đã rất quan trọng trong lĩnh vực nghiên cứu con người đã được trình bày một cách có hệ thống. Điều này đã thu hút rất nhiều nhà khoa học và họ đều có mong muốn được đọc giáo trình “Quan sát, lắng nghe - tìm hiểu, ghi chép và suy ngẫm: Nghiên cứu định tính thông qua đối thoại” mà giáo sư Ito Tetsuji đã sử dụng để giảng dạy tại workshop bằng tiếng Việt.