Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • 7.1 sach hang nam

Quan hệ Hoa Kỳ - ASEAN 2001-2020

06/06/2017


Tác giả :
  • GS.TS. Nguyễn Thiết Sơn

Địa chỉ liên hệ: Viện Nghiên cứu Châu Mỹ; Nhà Xuất bản Từ điển Bách khoa

Năm xuất bản: 2012

Số trang: 194

Hiện nay, ở Việt Nam việc nghiên cứu quan hệ Hoa Kỳ - ASEAN mới chỉ dừng lại ở việc tìm hiểu thông tin có liên quan tới quan hệ kinh tế, chính sách của Hoa Kỳ đối với khu vực Đông Nam Á; vấn đề hợp tác giữa Hoa Kỳ - Đông Á; Chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ… mà chưa có bất cứ một công trình nào nghiên cứu một cách toàn diện và hệ thống về mối quan hệ giữa Hoa Kỳ với ASEAN.

Trước thực tế nêu trên, quý II/2012, Nhà Xuất bản Từ điển Bách Khoa đã phát hành ấn phẩm mang tên “Quan hệ Hoa Kỳ - Asean 2001-2020" do GS.TS. Nguyễn Thiết Sơn, Viện Nghiên cứu Châu Mỹ chủ biên. Mục tiêu của cuốn sách là góp phần đánh giá bối cảnh quốc tế, khu vực của mối quan hệ Hoa Kỳ - ASEAN trong hai thập niên đầu thế kỷ XXI; Trình bày thực trạng quan hệ giữa hai bên trên các mặt quan trọng như: Những điều chỉnh chính sách của Mỹ đối với khu vực các nước ASEAN; Thực trạng quan hệ kinh tế, chính trị, an ninh, quân sự của Hoa Kỳ với các nước ASEAN. Đồng thời, cuốn sách cũng đưa ra những dự báo về triển vọng của mối quan hệ này trong 10 năm tới trên các linh vực liên quan và những tác động của mối quan hệ này đối với sự phát triển của các nước ASEAN cũng như đối với Việt Nam.

Ngoài phần Mở đầu, cuốn sách được cấu trúc thành 3 chương như sau: Chương 1: Quan hệ Hoa Kỳ - ASEAN: Bối cảnh quốc tế và khu vực đến năm 2020; Chương 2: Thực trạng Quan hệ Hoa Kỳ - ASEAN; Chương 3: Triển vọng quan hệ Hoa Kỳ - ASEAN.

Về bối cảnh quốc tế và khu vực trong quan hệ Hoa Kỳ - ASEAN cuốn sách cung cấp các thông tin chung về bối cảnh quốc tế, khu vực Châu Á, Đông Nam Á, các nước ASEAN trong ảnh hưởng tương tác đến mối quan hệ Hoa Kỳ - Đông Nam Á; Những vấn đề kinh tế, chính trị, an ninh quân sự, văn hóa, quan hệ quốc tế nổi bật; Vai trò vị trí của Đông Nam Á đối với Hoa Kỳ và ngược lại; Tình hình phát triển của Hoa Kỳ và ASEAN trong mối quan hệ giữa hai bên hiện nay và đến năm 2020. Cuốn sách khẳng định: Ngày nay, hầu hết các nước trên thế giới nói chung và ASEAN nói riêng đang tăng cường hợp tác để giảm thiểu những xung đột, nguy cơ chiến tranh, mâu thuẫn. Tuy nhiên, trong thực tế, những xung đột này vẫn nổ ra và đều có nguyên nhân liên quan đến lợi ích phát triển của mỗi quốc gia, đòi hỏi các nước phải tăng cường hợp tác quốc tế để giảm thiểu những xung đột này. Vì vậy, việc tăng cường, nâng cao các mối quan hệ đã có với Hoa Kỳ được ASEAN coi là một yếu tố quan trọng hàng đầu nhằm thúc đẩy sự phát triển chung.

Về thực trạng quan hệ Hoa Kỳ - ASEAN, được trình bày trong chương II bao gồm những vấn đề liên quan đến thực trạng quan hệ của Hoa Kỳ với các nước ASEAN; Những vấn đề về quan hệ kinh tế, an ninh, làm cơ sở cho những nghiên cứu định hướng tiếp theo. Việc trình bày thực trạng quan hệ chủ yếu được nêu từ giai đoạn sau 11/9/2001 khi Hoa Kỳ bị khủng bố đến nay. Tuy nhiên, cuốn sách cũng dành một phần trình bày về quan hệ Hoa Kỳ - ASEAN trước 2001: Phần này đã khái quát được những nét cơ bản về lịch sử quan hệ giữa hai bên, những điều chỉnh chính sách của Hoa Kỳ đối với ASEAN trên các lĩnh vực chủ yếu như duy trì và mở rộng quan hệ an ninh chính trị quân sự, quan hệ kinh tế, tăng cường đối thoại qua ARF và song phương, các sáng kiến đa phương và song phương; hỗ trợ cải cách kinh tế, đẩy mạnh thương mại và đầu tư…

Về triển vọng quan hệ Hoa Kỳ - ASEAN, cuốn sách đã trình bày triển vọng mối quan hệ này trong giai đoạn đến năm 2020 trên 2 lĩnh vực quan trọng: Quan hệ kinh tế Hoa Kỳ - ASEAN và Quan hệ an ninh chính trị Hoa Kỳ - ASEAN. Các tác giả cho rằng, về kinh tế, triển vọng hợp tác giữa Hoa Kỳ và ASEAN sẽ có thêm nhiều điều kiện và cơ sở để phát triển tích cực hơn. Hoa Kỳ đang “quay” lại Châu Á và ASEAN về kinh tế; Các hoạt động xuất, nhập khẩu hàng hóa, đầu tư song phương được phát triển hơn. Điều này sẽ giúp ASEAN gia tăng các mối quan hệ kinh tế hiệu quả hơn với Hoa Kỳ trong thời gian tới…  Về quan hệ an ninh chính trị, cả ASEAN và Hoa Kỳ sẽ cùng nhau tăng cường hơn việc trao đổi các đoàn lãnh đạo cấp cao, tiến hành tập trận hàng năm, mở rộng đào tạo và hợp tác quân sự…Các tác giả cho rằng, đây sẽ là các hoạt động thiết thực, trở thành điều kiện quan trọng giúp ASEAN nâng cao mối quan hệ song phương về lĩnh vực này với Hoa Kỳ nhằm đảm bảo lợi ích chung và riêng cho các nước tham gia, nhất là về các điều kiện ổn định để phát triển kinh tế - xã hội, chống khủng bố, đảm bảo an ninh biên giới, biển hải đảo…

Hy vọng với các nội dung như trên, cuốn sách sẽ trở thành tài liệu tham khảo bổ ích với nhiều độc giả.

Xin trân trọng giới thiệu./.

Phạm Vĩnh Hà


Các tin đã đưa ngày: