Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
 • Thư viện điện tử và kho tin
 • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
 • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
 • Tham khảo tạp chí
 • Sách toàn văn
 • Thư điện tử
 • Chính phủ
 • left_banner_gioithieu (1)
 • 2. top logo - co cau to chuc
Tên đơn vị: Viện Kinh tế và Chính trị Thế giới
Điện thoại cơ quan: (84-04) 3.8574112; (84-04) 3.8574284
Fax: (84-04) 3.8574316
Thư điện tử:
Website: http://iwep.vass.gov.vn
Địa chỉ: 176 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội
 • Họ tên: PGS. TS. Chu Đức Dũng
  Điện thoại: 04. 38572768
  Fax:
  Thư điện tử: dungcd.iwep@vass.gov.vn
 •  
 • Họ tên: TS. Nguyễn Bình Giang
  Điện thoại: 04. 38574314
  Fax:
  Thư điện tử: giangnb.iwep@vass.gov
 •