Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • bkt - chu tich
  • 4.1 top logo - tin tuc hoi nghi hoi thao

Hội thảo khoa học “Giá trị gia đình Việt Nam trong bối cảnh CNH, HĐH, hội nhập quốc tế và phát triển xã hội ở Việt Nam hiện nay và xu hướng phát triển” (19/03/2018)

Trong khuôn khổ Chương trình trọng điểm cấp Bộ “Nghiên cứu, đánh giá tổng thể về gia đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế” (Chương trình Gia đình), được sự cho phép của Bộ Khoa học và Công nghệ, Viện Hàn Lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm), ngày 16/3/2018, tại trụ sở 27 Trần Xuân Soạn, Hà Nội, Đề tài “Những giá trị cơ bản của gia đình Việt Nam hiện nay” do TS. Trần Thị Minh Thi, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới, làm chủ nhiệm, đã tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề “Giá trị gia đình Việt Nam trong bối cảnh CNH, HĐH, hội nhập quốc tế và phát triển xã hội ở Việt Nam hiện nay và xu hướng phát triển”.

Hội thảo khoa học quốc tế “Hợp tác Đông Á và vai trò của Việt Nam và Hàn Quốc” (16/03/2018)

Nhân chuyến thăm Việt Nam của Đại sứ Ngoại giao Công chúng Hàn quốc, sáng ngày 15/3/2018, tại khách sạn Daewoo, Hà Nội, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm- VASS) phối hợp với Viện Nghiên cứu Đông Nam Á Hàn Quốc (KISEAS) tổ chức hội thảo khoa học quốc tế về đối thoại ngoại giao công chúng với chủ đề “Hợp tác Đông Á và vai trò của Việt Nam và Hàn Quốc”.

Hội thảo khoa học “Xây dựng thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam và Lào hiện nay” (15/03/2018)

Trong khuôn khổ hợp tác giữa Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm – VASS) và Viện Nghiên cứu Kinh tế Quốc gia Lào (NIER), ngày 12/3/2018, tại trụ sở số 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, Viện Hàn lâm phối hợp với NIER tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề “Xây dựng thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam và Lào hiện nay”.

Hội thảo khoa học “Đặc điểm cơ bản của hôn nhân hiện nay ở Việt Nam và yếu tố ảnh hưởng” (14/03/2018)

Trong khuôn khổ Chương trình cấp Bộ “Nghiên cứu, đánh giá tổng thể về gia đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế” (Chương trình Gia đình), sáng ngày 5/3/2018, tại 27 Trần Xuân Soạn, Đề tài “Những đặc điểm cơ bản của hôn nhân ở Việt Nam hiện nay và những yếu tố ảnh hưởng” (KHXH-GĐ/16-19/02) do GS.TS. Nguyễn Hữu Minh, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới, làm chủ nhiệm, Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm) chủ trì, đã tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề “Đặc điểm cơ bản của hôn nhân hiện nay ở Việt Nam và yếu tố ảnh hưởng”.

Tọa đàm khoa học “Những động lực trong khu vực và an ninh khu vực ASEAN” (08/03/2018)

Chiều ngày 7 tháng 3 năm 2018, tại trụ sở số 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm - VASS) tổ chức buổi tọa đàm khoa học "Những động lực trong khu vực và an ninh khu vực ASEAN" cùng Giáo sư Rory Medcalf, Hiệu trưởng Trường An ninh quốc gia, Đại học quốc gia Úc.
Các tin đã đưa ngày: