Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • bkt - chu tich
  • 4.1 top logo - tin tuc hoi nghi hoi thao

Biến đổi xã hội, biến đổi khí hậu và quyền con người (25/12/2012)

Ngày 21 tháng 12 năm 2012, Viện Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức hội thảo với chủ đề “Biến đổi xã hội, biến đổi khí hậu và quyền con người”.

Hội nghị tổng kết Hội thảo quốc tế Việt Nam học lần thứ tư (21/12/2012)

Ngày 17 tháng 12 năm 2012, Viện Khoa học xã hội Việt Nam đã tổ chức hội nghị tổng kết Hội thảo quốc tế Việt Nam học lần thứ tư. Hội thảo do Viện Khoa học xã hội Việt Nam và Đại học Quốc gia Hà Nội đồng chủ trì tổ chức tại Hà Nội từ ngày 26-28/11/2012.

Diễn đàn doanh nghiệp Việt – Trung: Tiềm năng và cơ hội hợp tác (15/12/2012)

Nhằm thúc đẩy quan hệ hữu nghị hợp tác cùng có lợi giữa Việt Nam và Trung Quốc, ngày 30 tháng 11 năm 2012, Viện Nghiên cứu Trung Quốc (thuộc Viện Khoa học xã hội Việt Nam) đã phối hợp với trường Đại học Công nghiệp Chiết Giang, Trung Quốc tổ chức thành công “Diễn đàn Doanh nghiệp Việt – Trung: Tiềm năng và cơ hội hợp tác”.

Lễ bế mạc Hội thảo quốc tế Việt Nam học lần thứ tư (02/12/2012)

Sáng ngày 28 tháng 11 năm 2012, Hội thảo quốc tế Việt Nam học lần thứ tư đã bế mạc sau hơn hai ngày làm việc tích cực, nghiêm túc, sôi nổi, trách nhiệm và hiệu quả trên tinh thần học thuật cao.
Các tin đã đưa ngày: