Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • bkt - chu tich
  • 4.1 top logo - tin tuc hoi nghi hoi thao

Hội nghị tổng kết công tác năm 2017, xác định phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2018 của Ban Quản lý Khoa học

23/12/2017

Chiều ngày 20 tháng 12 năm 2017, tại trụ sở Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm) số 1, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, Ban Quản lý Khoa học tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2017, xác định phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2018, GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Viện Hàn lâm tới dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Đến dự Hội nghị về phía Viện Hàn lâm còn có các đồng chí lãnh đạo đại diện Văn phòng Đảng - Đoàn thể, Văn phòng Viện Hàn lâm, Ban Tổ chức - Cán bộ, Ban Kế hoạch - Tài chính, Ban Thi đua - Khen thưởng, BCH Công đoàn và BCH Đoàn Thanh niên Viện Hàn lâm; cùng toàn thể cán bộ, viên chức Ban Quản lý Khoa học.

Trong năm 2017, trước tình hình trong nước có nhiều đổi mới, năm thứ hai triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và ảnh hưởng của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đã đem lại nhiều cơ hội và thách thức mới; mặc dù còn có những khó khăn, nhưng khoa học và công nghệ Việt Nam đã có những bước tiến lớn, chủ động tham gia tích cực vào giải quyết các vấn đề kinh tế xã hội, phục vụ sự nghiệp phát triển đất nước.

Thay mặt lãnh đạo Ban Quản lý Khoa học, TS. Vũ Tuấn Hưng, Phó trưởng Ban đã trình bày “Báo cáo tổng kết công tác năm 2017, phương hướng, nhiệm vụ năm 2018”. Báo cáo điểm lại những kết quả hoạt động của Ban trong năm 2017; với phương châm “Đoàn kết, trách nhiệm, chất lượng và hiệu quả”, các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ và công tác Đảng - Đoàn thể đã được các cán bộ, viên chức của Ban nỗ lực phấn đấu, thể hiện tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, các công việc được giao và các nhiệm vụ thuộc chức năng đều được hoàn thành đúng yêu cầu về nội dung và tiến độ với chất lượng tốt. Cụ thể: 

Về công tác quản lý, điều hành, với nhiệm vụ chuyên môn, Ban Quản lý Khoa học quản lý thống nhất các hoạt động khoa học trong toàn Viện Hàn lâm. Công tác chỉ đạo, điều hành, tổ chức được thực hiện được lãnh đạo Ban chỉ đạo sâu sát, kịp thời, thực hiện tốt yêu cầu nhiệm vụ của cấp trên; triển khai các nhiệm vụ được giao một cách có hiệu quả với tinh thần trách nhiệm cao nhất, phối kết hợp chặt chẽ và hỗ trợ tốt trong công việc, chấp hành nghiêm chỉnh các chỉ đạo của cấp trên, giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh, đảm bảo tiến độ và chất lượng. Lãnh đạo Ban luôn quán triệt nhiệm vụ cải cách hành chính, đó là nhiệm vụ  trọng tâm, thường xuyên, làm tăng tính chuyên nghiệp trong quản lý, giải quyết thủ tục hành chính phục vụ triển khai hoạt động khoa học ngày một gọn nhẹ, thiết thực. Cán bộ, viên chức trong Ban đều thực hiện tốt kỷ luật lao động và kỷ cương hành chính, nội qui qui chế của cơ quan.

Về công tác chuyên môn,  Ban đã thực hiện tốt trách nhiệm quản lý khoa học và tham mưu giúp việc cho lãnh đạo Viện Hàn lâm về việc tổ chức các hoạt động khoa học. Trong hoạt động quản lý, Ban đã bám sát các qui định được thể chế hóa trong Qui chế quản lý khoa học, nhờ đó công tác xây dựng kế hoạch, xét duyệt đề cương, nghiệm thu đề tài, kiểm tra tiến độ và thanh lý đề tài đi vào thực chất, góp phần từng bước nâng cao chất lượng hoạt động nghiên cứu. Trong năm 2017, nhiều đề án triển khai các chương trình khoa học cấp quốc gia, chương trình trọng điểm cấp bộ, hội thảo khoa học quốc gia và quốc tế, nhiều chương trình nhiệm vụ đã được thực hiện tốt.

TS. Vũ Tuấn Hưng, trình bày báo cáo tổng kết

Các lĩnh vực công tác Đảng, Đoàn thể và các mặt công tác khác đều đã đạt được những kết quả, thành tích đáng ghi nhận.

Tổng kết công tác thi đua - khen thưởng năm 2017, Ban có 02 cán bộ được đề nghị đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở, 13 cán bộ đạt danh hiệu Lao động tiên tiến, tập thể Ban Quản lý Khoa học đề nghị nhận Cờ thi đua cấp Viện Hàn lâm.

Bên cạnh những thành tựu đạt được, Báo cáo tổng kết cũng đã chỉ ra một số tồn tại, hạn chế, đồng thời đề ra các biện pháp khắc phục trong thời gian tới.

Các ý kiến phát biểu tại Hội nghị của các đại biểu và đại diện các Ban chức năng Viện Hàn lâm đều đánh giá cao thành tích, kết quả công tác đạt được của Ban Quản lý Khoa học trong năm 2017, mong muốn các cán bộ và tập thể Ban tiếp tục nỗ lực phấn đấu, phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần làm việc năng động và hiệu quả để đạt được nhiều thành tích hơn nữa trong những năm tiếp theo.

Hội nghị đã xác định phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2018, trong đó nhấn mạnh các nhiệm vụ: (1) Tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác quản lý các đề tài khoa học, các hội thảo khoa học; (2) Chủ động và tích cực trong việc phối hợp với các chủ nhiệm đề tài, hợp tác chặt chẽ với các bộ ngành để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho công tác nghiên cứu; (3) Nâng cao hơn nữa ý thức làm việc theo hướng chuyên nghiệp trong các hoạt động chuyên môn;...

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, thay mặt Thường vụ Đảng ủy, Lãnh đạo Viện Hàn lâm – GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn nhiệt liệt biểu dương những nỗ lực của toàn thể cán bộ, viên chức, ghi nhận những thành tích đạt được rất đáng trân trọng trong năm 2017 của Ban Quản lý Khoa học. Giáo sư Chủ tịch đánh giá cao sự đoàn kết trong tập thể Ban, nhiệt tình tâm huyết trong công việc, trình độ chuyên môn tốt, mặc dù công việt rất nhiều và thường đòi hỏi thời gian rất gấp, nhưng Ban đã tích cực chuẩn bị rất chu đáo, bám sát nhiệm vụ, triển khai đồng bộ, kịp thời tham mưu, tư vấn cho lãnh đạo Viện Hàn lâm trong công việc chỉ đạo, điều hành giải quyết công việc. Đồng thời có sự phối hợp dịp nhàng trong quản lý điều hành giữa Văn phòng và các ban giúp việc Chủ tịch Viện, nắm rõ, hiểu rõ công việc để giải quyết công việc đạt kết quả tốt nhất.

Bên cạnh những thành tựu đã đạt được, Giáo sư Chủ tịch cũng thẳng thắn chỉ ra một số điểm còn tồn tại, hạn chế Ban Quản lý Khoa học cần khắc phục trong thời gian tới, đồng thời gợi mở một số nội dung cho phướng hướng nhiệm vụ công tác năm 2018: (1) Từ góc độ quản lý khoa học của Viện Hàn lâm, làm sao để mỗi cán bộ, viên chức trong Ban thật sự thấu hiểu công việc, quản lý chắc chắn, chặt chẽ, đúng qui định, nhưng đồng thời phải tạo được điều kiện tốt nhất, thuận lợi nhất cho các nhà khoa học, làm sao cải cách hành chính để thực sự cởi trói cho các nhà khoa học; (2) Cần tăng cường sinh hoạt chuyên môn để qua đó học hỏi kinh nghiệm, cùng nhau chia sẻ các văn bản hướng dẫn được tốt nhất, để hướng dẫn lại các đơn vị một cách đơn giản, gọn nhẹ, dễ hiểu nhất; (3) Trong năm 2018, cần đặc biệt chú ý đến 2 sự kiện quan trọng là ngày Khoa học công nghệ 18/5 và kỷ niệm 65 năm ngày thành lập Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Ban cần có kế hoạch chuẩn bị chu đáo ngay từ đầu năm cho các sự kiện này.

Chủ tịch Viện Hàn lâm tin tưởng và đề nghị tập thể Ban cùng chung sức, đoàn kết, giữ vững kỷ luật lao động, tiếp tục phát huy tốt nhất các kết quả đạt được trước đó để năm 2018 và các năm tiếp theo đạt được kết quả được tốt hơn.

PGS.TS. Trần Thị An phát biểu tại Hội nghị Quang cảnh Hội nghị tổng kết Ban Quản lý Khoa học

Phát biểu tổng kết Hội nghị, PGS.TS. Trần Thị An, Trưởng ban Ban Quản lý Khoa học trân trọng cảm ơn Thường vụ Đảng ủy, Lãnh đạo Viện Hàn lâm, các ý kiến đóng góp của các đại biểu, đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm chỉ đạo của Lãnh đạo Viện Hàn lâm cũng như sự phối hợp của các đơn vị, ban chức năng để Ban thực hiện tốt hơn nữa các nhiệm vụ công tác trong thời gian tới./.

 

Nguyễn Xuân Khoát

 

 

Các tin đã đưa ngày: