Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • bkt - chu tich
  • 4.1 top logo - tin tuc hoi nghi hoi thao

Hội nghị tổng kết công tác năm 2017, xác định phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2018 của Viện Nghiên cứu Ấn Độ và Tây Nam Á

22/12/2017

Sáng ngày 22 tháng 12 năm 2017, tại trụ sở số 1, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, Viện Nghiên cứu Ấn Độ và Tây Nam Á thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm), tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2017, xác định phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2018, PGS.TS. Bùi Nhật Quang, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm tới dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Phó Chủ tịch Bùi Nhật Quang phát biểu tại Hội nghị  

Đến dự Hội nghị có Đoàn công tác của Viện Hàn lâm gồm đại diện các Ban chức năng: Ban Tổ chức cán bộ, Ban Quản lý Khoa học, Ban Kế hoạch - Tài chính, Ban Hợp tác quốc tế, Ban Thi đua - Khen thưởng, Văn phòng, Văn phòng Đảng - Đoàn thể, BCH Công đoàn và BCH Đoàn Thanh niên Viện Hàn lâm; cùng toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động Viện Nghiên cứu Ấn Độ và Tây Nam Á.

Năm 2017 là năm đánh dấu bước ngoặt của Viện Nghiên cứu Ấn Độ và Tây Nam Á với việc kiện toàn Ban lãnh đạo mới và cũng là năm diễn ra nhiều hoạt động: Kỷ niệm 45 năm hai nước Việt Nam - Ấn Độ chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao (1972-2017); Kỷ niệm 10 năm Quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - Ấn Độ (2007-2017) và 70 năm Ngày độc lập của  Ấn Độ. Đứng trước những cơ hội và thách thức lớn, trong năm qua, toàn thể cán bộ Viện Nghiên cứu Ấn Độ và Tây Nam Á đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kế hoạch năm 2017 và đạt được nhiều thành tích nổi trội trên nhiều lĩnh vực.

Thay mặt Ban Lãnh đạo Viện Nghiên cứu Ấn Độ và Tây Nam Á, PGS.TS. Nguyễn Xuân Trung, Viện trưởng đã trình bày “Báo cáo tổng kết công tác năm 2017, phương hướng, nhiệm vụ năm 2018”. Báo cáo nêu rõ, các nhiệm vụ chính trị được giao, công tác chuyên môn, nghiệp vụ và công tác Đảng - Đoàn thể và các mặt công tác khác trong năm 2017 đã được các cán bộ, viên chức của Viện phấn đấu hoàn thành tốt, đảm bảo đúng yêu cầu về nội dung, chất lượng và tiến độ đã đề ra. Cụ thể: 

Về công tác quản lý, điều hành, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, được chi uỷ và lãnh đạo Viện rất coi trọng. Với phương châm “Đoàn kết, trách nhiệm, chất lượng và hiệu quả”, kế hoạch công tác năm 2017 đã được lãnh đạo Viện xác định rõ ngay từ đầu năm; đưa ra các mốc cho từng công đoạn và từng mảng công việc cụ thể; đồng thời xác định rõ các chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cụ thể trên từng lĩnh vực; xác định rõ nhiệm vụ, trách nhiệm của cá nhân, tập thể đối với từng nhiệm vụ cụ thể; thực hiện triệt để cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm; triển khai kịp thời các chủ trương, chỉ đạo của cấp trên, bảo đảm sự thống nhất và thông suốt trong quá trình hoạt động.

Ban Lãnh đạo Viện cũng tiến hành xây dựng, hoàn thiện hệ thống thể chế, công cụ quản lý, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về khoa học công nghệ, đổi mới, điều chỉnh, bổ sung hệ thống quy chuẩn, tiêu chuẩn, định mức khoa học, Hoàn thiện Quy định Tiêu chuẩn bình xét thi đua khen thưởng, Quy định về Định mức lao động nghiên cứu, Quy chế Chi tiêu nội bộ,… nhờ vậy, toàn thể cán bộ Viện đã hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn với tinh thần trách nhiệm cao, thực hiện tốt kỷ luật lao động, kỷ cương hành chính.

Về công tác nghiên cứu khoa học, năm 2017, Viện đã ra mắt Hội đồng khoa học mới, dưới sự tham mưu của Hội đồng, công tác nghiên cứu khoa học có sự chuyển biến rõ rệt, thể hiện trước hết ở sự tiến bộ không ngừng của đội ngũ cán bộ nghiên cứu. Với số lượng cán bộ rất khiêm tốn (24 người), bằng sự nỗ lực rất cao, Viện đã hoàn thành 3 đề tài cấp Bộ, 7 đề tài cấp cơ sở, 1 hội thảo quốc tế, 2 hội thảo trong nước và 9 tọa đàm khoa học với kết quả được đánh giá tốt; đăng 3 bài báo khoa học quốc tế, trong đó có 2 bài thuộc danh mục SCOPUS; 3 bài viết và chương sách được đăng trong sách chuyên khảo xuất bản tại Ấn Độ, 6 báo cáo khoa học tại các hội thảo quốc tế tổ chức tại nước ngoài và 4 cán bộ nghiên cứu nhiều lần được mời trình bày báo cáo tại các hội thảo quốc tế. Công tác xuất bản cũng có kết quả vượt trội, với 5 đầu sách được xuất bản trong năm 2017. Đó cũng là kết quả của chiến lược “bồi dưỡng nhân tài” mà lãnh đạo Viện đã dành nhiều tâm huyết thực hiện.

Ngoài ra, công tác tư vấn thông qua việc xây dựng báo cáo tham mưu gửi các ban ngành có liên quan đã từng bước được nâng cao về chất lượng nội dung, đảm bảo kịp thời. Viện đã phối hợp với nhiều trường đại học và cơ quan nghiên cứu trong và ngoài nước như Đại học Jawaharlal Nehru Ấn Độ, Viện Nghiên cứu Trung Quốc (New Delhi), Trung tâm Nghiên cứu Văn hóa Quốc tế (New Delhi), Đại sứ quán Ấn Độ tại Hà Nội, Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh,... và đạt được những kết quả nhất định.

Về công tác thông tin - thư viện, xuất bản và tạp chí, trên cơ sở hoạt động nghiên cứu khoa học và thông tin tư việc, nhiều cán bộ nghiên cứu của Viện đã có bài đăng trên nhiều tạp chí khoa học khác nhau ở cả trong nước và nước ngoài. Website của Viện đã chỉnh sửa (cả tiếng Việt và tiếng Anh) và đăng tải rất nhiều tin bài, phong phú, hấp dẫn phục vụ đông đảo độc giả trong và ngoài nước, góp phần gia tăng khả năng hội nhập của đơn vị.

Các lĩnh vực công tác như công tác Đảng, công tác Công đoàn, Đoàn Thanh niên, kế hoạch - tài chính, tổ chức và đào tạo, hợp tác quốc tế,… đều được Viện triển khai nghiên túc và đạt được những kết quả, thành tích đáng ghi nhận.

Đoàn chủ tịch điều hành Hội nghị Quang cảnh Hội nghị tổng kết

Tổng kết công tác thi đua - khen thưởng, Hội đồng thi đua – khen thưởng Viện Nghiên cứu Ấn Độ và Tây Nam Á đã công nhận 3/9 phòng ban là tập thể lao động xuất sắc, 6/9 phòng ban là tập thể lao động tiên tiến, 4/24 cá nhân đạt Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, 24/24 cá nhân đạt Danh hiệu Lao động tiên tiến; 08 cá nhân được đề nghị khen thưởng vì hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; tập thể Viện được đề nghị công nhận danh hiệu “Cờ thi đua Viện Hàn Lâm”; 01 cá nhân được đề nghị Chủ tịch Viện Hàn Lâm Khoa học xã hội Việt Nam khen thưởng vì thành tích đột xuất.

Bên cạnh những thành tựu đạt được, Báo cáo cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế trong quá trình hoạt động, đồng thời chỉ ra các nguyên nhân và đề xuất các giải pháp khắc phục trong thời gian tới.

Các ý kiến phát biểu tại Hội nghị của đại diện các Ban chức năng Viện Hàn lâm đều đánh giá cao những thành tích, kết quả công tác đã đạt được của Viện Nghiên cứu Ấn Độ và Tây Nam Á trong năm 2017, đồng thời mong muốn Viện tiếp tục phấn đấu để đạt được nhiều thành tích hơn nữa trong thời gian tới.

PGS.TS. Nguyễn Xuân Trung, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Ấn Độ và Tây Nam Á trình bày báo cáo tại Hội nghị  

Hội nghị đã xác định phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2018, trong đó nhấn mạnh việc: (1) Tăng cường hơn nữa chất lượng của các công trình nghiên cứu, đáp ứng tốt hơn nhu cầu tư vấn chính sách; phấn đấu có từ 2 đến 3 bài báo quốc tế trong danh mục Scopus/ISI; (2) Tăng cường và mở rộng  các hoạt động hợp tác quốc tế, hỗ trợ cán bộ tìm kiếm các cơ hội học bổng ở nước ngoài; Xúc tiến tổ chức 1 - 2 hội thảo khoa học quốc tế;  (3) Phấn đấu có từ 3 đến 5 công trình khoa học được xuất bản;  nâng cao hơn nữa chất lượng của Tạp chí nghiên cứu Ấn Độ và Châu Á; (4) Hoàn thành kiện toàn về cơ cấu tổ chức, tái cấu trúc các phòng ban, sắp xếp tinh gọn, hợp lý, hoạt động hiệu quả;  Đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện công khai, minh bạch, tăng cường hiệu quả của công tác thư viện, tổ chức cán bộ, đào tạo,…;  (5) Tiếp tục xây dựng cơ quan, đơn vị đoàn kết, ổn định, trong sạch, vững mạnh và phát triển.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, thay mặt Thường vụ Đảng ủy, Lãnh đạo Viện Hàn lâm – PGS.TS. Bùi Nhật Quang biểu dương thành tích xuất sắc Viện đạt được trong năm 2017. Phó Giáo sư, Phó Chủ tịch nhấn mạnh, lĩnh vực nghiên cứu Ấn Độ - Tây Nam Á, với vị trí địa chính trị quan trọng và trong bối cảnh hiện nay còn nhiều vấn đề cần khai thác, Viện nên tập trung hơn nữa vào đối tượng nghiên cứu này.

Bên cạnh những thành tựu đã đạt được, Phó Chủ tịch Bùi Nhật Quang cũng chỉ ra một số điểm hạn chế mà Viện Nghiên cứu Ấn Độ và Tây Nam Á cần giải quyết trong thời gian tới. Phó Chủ tịch tin tưởng Viện Nghiên cứu Ấn Độ và Tây Nam Á, với lực lượng trẻ, năng động sẽ tiếp tục phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị của Viện và của Lãnh đạo Viện Hàn lâm giao.

Phát biểu tổng kết Hội nghị, PGS.TS. Nguyễn Xuân Trung, Viện trưởng trân trọng cảm ơn Thường vụ Đảng ủy, Lãnh đạo Viện Hàn lâm, các ý kiến đóng góp của các đại biểu, đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm chỉ đạo của Lãnh đạo Viện Hàn lâm cũng như sự phối hợp của các đơn vị, ban chức năng để Viện thực hiện tốt hơn nữa các nhiệm vụ công tác trong thời gian tới./.

 

Nguyễn Xuân Khoát

Các tin đã đưa ngày: