Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • Logo - Hội thảo

Hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2017 của Ban Thường vụ Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (02/03/2018)

Trong hai ngày 5, 6-2-2018, theo phân công của Ban Bí thư, Thượng tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Tổng cục Chính trị quân đội nhân dân Việt Nam, Trưởng đoàn công tác đã đến dự, chỉ đạo kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2017 của Ban Thường vụ Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

Hội nghị Tổng kết công tác năm 2017 và bàn phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2018 của Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (30/01/2018)

Sáng ngày 26/01/2018, tại trụ sở số 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Đảng bộ Viện Hàn lâm) đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2017, bàn phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2018 và Lễ trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp xây dựng Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương.

Hội nghị phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện kết quả Hội nghị lần thứ sáu, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII (15/12/2017)

Nhằm tuyên truyền, triển khai nâng cao nhận thức về các vấn đề phát triển của đất nước, chiều ngày 15 tháng 12 năm 2017, tại Hà Nội, Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Đảng ủy Viện Hàn lâm) đã tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện kết quả Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII tới cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ.

Đại hội Chi bộ Ban Hợp tác quốc tế nhiệm kỳ 2017-2020 (11/10/2017)

Thực hiện Hướng dẫn số 586-HD/ĐU ngày 8/8/2017 của Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm) về tổ chức Đại hội chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2017-2020, được sự đồng ý của Ban Thường vụ Đảng ủy Viện Hàn lâm, ngày 09/10/2017, Chi bộ Ban Hợp tác quốc tế đã tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020.

Đại hội Chi bộ Ban Quản lý khoa học nhiệm kỳ 2017-2020 (11/10/2017)

Thực hiện Hướng dẫn số 586-HD/ĐU ngày 08/8/2017 của Đảng uỷ Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam về việc tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2017-2020, ngày 26 tháng 9 năm 2017 tại trụ sở Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm) số 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, Chi bộ Ban Quản lý khoa học đã long trọng tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020.

Đại hội Chi bộ Ban Tổ chức cán bộ nhiệm kỳ 2017-2020 (06/10/2017)

Thực hiện Hướng dẫn số 586-HD/ĐU ngày 8/8/2017 của Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm) về tổ chức Đại hội chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2017 - 2020, được sự đồng ý của Ban Thường vụ Đảng ủy Viện Hàn lâm, ngày 04/10/2017, Chi bộ Ban Tổ chức - Cán bộ đã tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020.

Đại hội Chi bộ Văn phòng Đảng Đoàn thể nhiệm kỳ 2017 - 2020 (04/10/2017)

Thực hiện Hướng dẫn của Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm) tại văn bản số 586-HD/ĐU ngày 8/8/2017 về tổ chức Đại hội chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2017 - 2020, ngày 29/09/2017, Chi bộ Văn phòng Đảng Đoàn thể (VPĐĐT) đã tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Đại hội Chi bộ 1, Chi bộ 2, Chi bộ 3 nhiệm kỳ 2017-2020 thuộc Đảng bộ Văn phòng Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam (24/09/2017)

Từ ngày 20/9 đến ngày 22 tháng 9 năm 2017 tại Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam đã diễn ra Đại hội của các Chi bộ 1, Chi bộ 2, Chi bộ 3 thuộc Đảng bộ Văn phòng Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm). Tham dự và chỉ đạo Đại hội tại các chi bộ, có đồng chí Nguyễn Bùi Nam, Bí thư Đảng bộ Văn phòng Viện Hàn lâm, đồng chí Ngô Tiến Phát và đồng chí Đỗ Hữu Phương, Phó Bí thư Đảng bộ Văn phòng cùng toàn thể các đồng chí Đảng viên trong các chi bộ của Đảng bộ Văn phòng Viện Hàn lâm.

Hội nghị Sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017 và Hội thảo học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nói đi đôi với làm, gắn lý luận với thực tiễn ở Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (31/07/2017)

Sáng 24/7/2017, tại Thị xã Cửa Lò, Nghệ An, Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm) tổ chức Hội nghị Sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017, đồng thời tiến hành Hội nghị chuyên đề về nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của Viện Hàn lâm hiện nay và Hội thảo khoa học với chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nói đi đôi với làm, gắn lý luận với thực tiễn ở Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam”.

Hội nghị “Tập huấn công tác Đảng năm 2017 của Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam” (28/07/2017)

Thực hiện kế hoạch công tác năm 2017 của Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm), chiều ngày 23/7/2017, tại thị xã Cửa Lò, Nghệ An, Đảng bộ Viện Hàn lâm tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác Đảng cho cấp ủy các đảng bộ, chi bộ thuộc Đảng bộ Viện Hàn lâm, nhằm trang bị một số nội dung cơ bản về việc chấp hành chế độ sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ và công tác đại hội cho các đảng bộ, chi bộ trực thuộc.
Các tin đã đưa ngày: