Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • Logo - Hội thảo

Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác Đảng năm 2016 (17/05/2016)

Nối tiếp các hoạt động tập huấn nghiệp vụ công tác Đảng theo chương trình công tác toàn khóa, nhiệm kỳ 2015-2020 của Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm); thực hiện kế hoạch công tác năm 2016 của Đảng bộ Viện Hàn lâm, chiều ngày 14/5/2016, tại thị xã Sầm Sơn, Thanh Hóa, Đảng bộ Viện Hàn lâm tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác đảng năm 2016 cho cấp ủy các Đảng bộ, chi bộ thuộc Đảng bộ Viện Hàn lâm nhằm trang bị một số nội dung cơ bản về công tác bảo vệ chính trị nội bộ, công tác kiểm tra, giám sát và một số điểm mới trong các dự thảo văn bản Hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng.

Hội thảo khoa học “Vận dụng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về bồi dưỡng và trọng dụng nhân tài ở Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam” (16/05/2016)

Thực hiện chương trình công tác năm 2016 và kế hoạch tổng kết 05 năm việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, sáng ngày 14/5/2016, tại thị xã Sầm Sơn, Thanh Hóa, Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm) tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề “Vận dụng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về bồi dưỡng và trọng dụng nhân tài ở Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam” nhằm tiếp tục triển khai có hiệu quả việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; đồng thời tổng kết và đánh giá 5 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW và Quy định số 101-QĐ/TW của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các cấp, các ngành.

Hội nghị phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng (26/04/2016)

Thực hiện Chỉ thị 01/CT của Bộ Chính trị về học tập, tuyên truyền và triển khai triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và sự chỉ đạo của Thường vụ Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, sáng ngày 25 tháng 4 năm 2016, tại trụ sở tầng 2 số 1 Liễu Giai, Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm) đã tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

Lễ khai giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho quần chúng ưu tú (14/04/2016)

Thực hiện Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam về công tác phát triển đảng viên, thực hiện chương trình, kế hoạch của Đảng ủy, ngày 14 tháng 4 năm 2016 tại trụ sở Bộ Y tế, 138A Giảng Võ, phường Kim Mã, quận Ba Đình, Hà Nội, Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam đã phối hợp với Đảng ủy Bộ Y tế, Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam tổ chức lễ khai giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho quần chúng ưu tú năm 2016.

Hội nghị tổng kết công tác năm 2015 và bàn phương hướng công tác năm 2016 của Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (26/02/2016)

Sáng ngày 25 tháng 2 năm 2016, tại trụ sở số 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Đảng bộ Viện Hàn lâm) đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2015 và bàn phương hướng công tác năm 2016. GS.TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tới dự Hội nghị.

Hội nghị phổ biến quán triệt kết quả Hội nghị lần thứ mười ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI của Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (06/01/2016)

Sáng ngày 04 tháng 01 năm 2016, tại trụ sở tầng 2 số 1 Liễu Giai, Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm) tổ chức hội nghị phổ biến quán triệt kết quả Hội nghị lần thứ mười ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI.

Hội nghị Tập huấn nghiệp vụ công tác Đảng năm 2015 (18/12/2015)

Ngày 16 tháng 12 năm 2015, tại hội trường tầng 2, số 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam đã tổ chức Hội nghị Tập huấn nghiệp vụ công tác Đảng năm 2015. Đây là một trong những nhiệm vụ thường xuyên hàng năm của Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm).

Đảng bộ Viện Khoa học xã hội Việt Nam trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng (16/12/2015)

Thực hiện điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, sáng 10.12.2015, tại Hà Nội, Đảng ủy Viện Khoa học xã hội Việt Nam đã tổ chức lễ trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Hoàng Xuân Tiến, đảng viên thuộc Chi bộ Viện Nghiên cứu Hán Nôm.

Hội thảo khoa học “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm, đoàn kết và việc thực hiện ở Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam hiện nay” (24/11/2015)

Thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14 tháng 5 năm 2011 của Bộ Chính trị và Kế hoạch 1604-KH/ĐU của Đảng ủy Viện Hàn lâm về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, sáng ngày 23/11/2015, tại trụ sở 1A, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Đảng bộ Viện Hàn lâm) tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm, đoàn kết và việc thực hiện ở Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam hiện nay”. Đây là nội dung cơ bản của đợt sinh hoạt chính trị trong toàn Đảng bộ Viện Hàn lâm và các đảng bộ, chi bộ trực thuộc, là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, đánh dấu sự thành công của Đại hội Đảng bộ Viện Hàn lâm lần thứ XVIII và thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.

Hội nghị phổ biến quán triệt kết quả Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI tới đảng viên của Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (19/11/2015)

Thực hiện mục tiêu đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến kết quả các Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương nhằm đảm bảo kịp thời cho tất cả các đảng viên trong toàn Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Đảng bộ Viện Hàn lâm) được nghe Đảng ủy Viện hàn lâm phổ biến, quán triệt kết quả Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, trong 2 ngày 18 và 19 tháng 11 năm 2015, tại trụ sở 27 Trần Xuân Soạn,176 Thái Hà và số 1 Liễu Giai, Đảng bộ Viện Hàn lâm tổ chức Hội nghị phố biến, quán triệt kết quả Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI tới hơn 500 đảng viên (không phải là cấp ủy) thuộc Đảng bộ Viện Hàn lâm.
Các tin đã đưa ngày: