Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • Logo - Hội thảo

Đảng bộ Viện Khoa học xã hội Việt Nam trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng (16/12/2015)

Thực hiện điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, sáng 10.12.2015, tại Hà Nội, Đảng ủy Viện Khoa học xã hội Việt Nam đã tổ chức lễ trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Hoàng Xuân Tiến, đảng viên thuộc Chi bộ Viện Nghiên cứu Hán Nôm.

Hội thảo khoa học “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm, đoàn kết và việc thực hiện ở Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam hiện nay” (24/11/2015)

Thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14 tháng 5 năm 2011 của Bộ Chính trị và Kế hoạch 1604-KH/ĐU của Đảng ủy Viện Hàn lâm về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, sáng ngày 23/11/2015, tại trụ sở 1A, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Đảng bộ Viện Hàn lâm) tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm, đoàn kết và việc thực hiện ở Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam hiện nay”. Đây là nội dung cơ bản của đợt sinh hoạt chính trị trong toàn Đảng bộ Viện Hàn lâm và các đảng bộ, chi bộ trực thuộc, là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, đánh dấu sự thành công của Đại hội Đảng bộ Viện Hàn lâm lần thứ XVIII và thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.

Hội nghị phổ biến quán triệt kết quả Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI tới đảng viên của Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (19/11/2015)

Thực hiện mục tiêu đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến kết quả các Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương nhằm đảm bảo kịp thời cho tất cả các đảng viên trong toàn Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Đảng bộ Viện Hàn lâm) được nghe Đảng ủy Viện hàn lâm phổ biến, quán triệt kết quả Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, trong 2 ngày 18 và 19 tháng 11 năm 2015, tại trụ sở 27 Trần Xuân Soạn,176 Thái Hà và số 1 Liễu Giai, Đảng bộ Viện Hàn lâm tổ chức Hội nghị phố biến, quán triệt kết quả Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI tới hơn 500 đảng viên (không phải là cấp ủy) thuộc Đảng bộ Viện Hàn lâm.

Hội nghị phổ biến quán triệt kết quả Hội nghị lần thứ mười hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI (24/10/2015)

Ngày 23 tháng 10 năm 2015, tại trụ sở số 1 Liễu Giai, Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm) tổ chức Hội nghị phổ biến quán triệt kết quả Hội nghị lần thứ mười hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI. Tham dự Hội nghị có GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Viện Hàn lâm; GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm; PGS.TS. Phạm Văn Đức, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm; các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy và Ban chấp hành Đảng bộ Viện Hàn lâm; các đồng chí lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc Chủ tịch Viện Hàn lâm; các đồng chí trong cấp ủy và Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Viện Hàn lâm; các đồng chí tổng biên tập và phó tổng biên tập tạp chí; các đồng chí trong ban chấp hành Công đoàn Viện Hàn lâm và các đồng chí trong ban chấp hành Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Viện Hàn lâm.

Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức Lễ trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Kiểm tra của Đảng” (24/10/2015)

Ngày 23 tháng 10 năm 2015, Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam đã long trọng tổ chức Lễ trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Kiểm tra của Đảng” cho đồng chí Nguyễn Hữu Minh. Tới dự Lễ trao tặng có GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm); GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm; PGS.TS. Phạm Văn Đức, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm; các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy và Ban chấp hành Đảng bộ Viện Hàn lâm.

Đại hội đại biểu Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam lần thứ XVIII nhiệm kỳ 2015-2020 (20/08/2015)

Từ ngày 17-18/8/2015, tại Hà Nội, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm) trọng thể tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020. Đồng chí Đào Ngọc Dung, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương dự và chỉ đạo Đại hội. Đến dự và chúc mừng Đại hội có đại diện các Ban Đảng Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng, đại diện Đảng ủy Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Đảng ủy Bộ Khoa học và Công nghệ, Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam… Các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương và Hà Nội tới dự, đưa tin về Đại hội.

Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức Hội nghị lấy phiếu giới thiệu nhân sự tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2015-2020 (29/06/2015)

Ngày 24/6/2015 Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức Hội nghị lấy phiếu giới thiệu nhân sự tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2015-2020

Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức Hội nghị lấy phiếu giới thiệu nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII (19/06/2015)

Thực hiện Hướng dẫn 04-HD/TBNS ngày 01/06/2015 của Tiểu ban Nhân sự Đại hội XII về việc giới thiệu nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII ở các cấp ủy, tổ chức đảng và cơ quan, đơn vị trực thuộc Trung ương, ngày 17/6/2015, Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam đã tổ chức Hội nghị lấy phiếu giới thiệu nhân sự ủy viên chính thức và ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Hội nghị phổ biến, quán triệt kết quả Hội nghị lần thứ mười một Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI (13/06/2015)

Ngày 12 tháng 6 năm 2015, tại trụ sở số 1 Liễu Giai, Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm) tổ chức Hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ mười một Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI. Tham dự Hội nghị có GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Viện Hàn lâm; GS.TS. Võ Khánh Vinh, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm; GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm; PGS.TS. Phạm Văn Đức, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm; các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy và Ban chấp hành Đảng bộ Viện Hàn lâm; các đồng chí lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc Chủ tịch Viện Hàn lâm; các đồng chí trong cấp ủy và Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Viện Hàn lâm; các đồng chí tổng biên tập và phó tổng biên tập tạp chí; các đồng chí trong ban chấp hành Công đoàn Viện Hàn lâm và các đồng chí trong ban chấp hành Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Viện Hàn lâm.

Đại hội Chi bộ Viện Kinh tế Việt Nam nhiệm kỳ 2015 - 2020 (11/06/2015)

Thực hiện Chỉ thị số 36 ngày 30/5/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Kế hoạch số 1019-KH/ĐU ngày 05/12/2014 của Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, được sự đồng ý của Ban Thường vụ Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, ngày 9/6/2015, Chi bộ Viện Kinh tế Việt Nam đã tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020.
Các tin đã đưa ngày: