Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • Logo - Hội thảo

Hội nghị tổng kết công tác năm 2012, bàn phương hướng năm 2013 của Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (29/03/2013)

Ngày 13/3/2013, Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2012 bàn phương hướng năm 2013.

Hội nghị thông báo kết quả kiểm điểm phê bình và tự phê bình của Tập thể và cá nhân các đồng chí Lãnh đạo Viện Khoa học xã hội Việt Nam và Ban Thường vụ Đảng uỷ Viện theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) (26/12/2012)

Sáng ngày 11 và 20/12/2012, Viện Khoa học xã hội Việt Nam và Đảng uỷ Viện Khoa học xã hội Việt Nam đã tổ chức Hội nghị thông báo kết quả kiểm điểm tự phê bình và phê bình của Tập thể và Cá nhân các đồng chí Lãnh đạo Viện Khoa học xã hội Việt Nam và Ban Thường vụ Đảng uỷ Viện theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI).

Đảng bộ Viện Khoa học xã hội Việt Nam có thêm ba đồng chí được trao tặng Huy hiệu 40 năm tuổi đảng và ba đồng chí được trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi đảng (14/12/2012)

Ngày 12 tháng 12 năm 2012, Đảng ủy Viện Khoa học xã hội Việt Nam đã long trọng tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu 40 năm tuổi đảng và 30 năm tuổi Đảng cho sáu đồng chí đảng viên của Đảng bộ.

Đoàn công tác Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương và các Ban Đảng Trung ương làm việc với Lãnh đạo Viện và Đảng ủy Viện Khoa học xã hội Việt Nam (12/12/2012)

Sáng 11/12/2012, Đoàn công tác Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương và đại diện các Ban Đảng Trung ương do đồng chí Đào Ngọc Dung, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương làm trưởng đoàn đã tới làm việc với Viện Khoa học xã hội Việt Nam và Đảng ủy Viện Khoa học xã hội Việt Nam.

Đảng ủy Viện Khoa học xã hội Việt Nam tập huấn nghiệp vụ công tác Đảng (03/12/2012)

Ngày 01 tháng 12 năm 2012, tại tỉnh Tuyên Quang, Đảng ủy Viện Khoa học xã hội Việt Nam đã tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác Đảng năm 2012.

Hội thảo “Vận dụng tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh vào việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trẻ của Viện Khoa học xã hội Việt Nam và tỉnh Tuyên Quang hiện nay” (03/12/2012)

Nhân dịp kỷ niệm 59 năm ngày thành lập Viện Khoa học xã hội Việt Nam (02/12/1953 – 02/12/2012), ngày 02 tháng 12 năm 2012, tại tỉnh Tuyên Quang, Đảng ủy Viện Khoa học xã hội Việt Nam phối hợp với Tỉnh ủy Tuyên Quang tổ chức Hội thảo với chủ đề “Vận dụng tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh vào việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trẻ của Viện Khoa học xã hội Việt Nam và tỉnh Tuyên Quang hiện nay”.

Đảng ủy Viện Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức phổ biến nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI (30/10/2012)

Sáng 01/11/2012, Đảng ủy Viện Khoa học xã hội Việt Nam đã tổ chức phổ biến nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI).

Đảng ủy Viện Khoa học xã hội Việt Nam kiểm điểm, phê bình và tự phê bình theo nội dung Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) (26/10/2012)

Từ ngày 22 tháng 10 đến ngày 23 tháng 10 năm 2012, tập thể và cá nhân các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy Viện Khoa học xã hội Việt Nam đã tiến hành kiểm điểm, phê bình và tự phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

Viện Khoa học xã hội Việt Nam kiểm điểm, phê bình và tự phê bình theo nội dung Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) (23/10/2012)

Trong hai ngày 17 và 18 tháng 10 năm 2012, tập thể và cá nhân Lãnh đạo Viện Khoa học xã hội Việt Nam đã tiến hành kiểm điểm, phê bình và tự phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Đại hội XI của Đảng (20/07/2011)

Trong hai ngày 18 và 19 tháng 3 năm 2011, Đảng bộ Viện Khoa học xã hội Việt Nam đã tổ chức Hội nghị Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Đại hội XI của Đảng.
Các tin đã đưa ngày: