Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • left_banner_daotao (1)
  • 3.7 top logo - tin dao tao

Học viện Khoa học xã hội trao bằng đợt 1 năm 2013 cho 54 tân Tiến sĩ (02/06/2013)

Ngày 26/5/2013, Học viện Khoa học xã hội đã tổ chức Lễ trao bằng Tiến sĩ cho 54 nghiên cứu sinh đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp Học viện thuộc các ngành: Luật học (09); Tâm lý học (02); Nhân học (02); Triết học (08); Tôn giáo (04); Sử học (04); Ngữ văn (06); Ngôn ngữ (02); Hán Nôm (02); Kinh tế (13); Xã hội học (02).

Bảo vệ thành công Luận án tiến sĩ Khảo cổ học“Gạch, ngói thế kỷ XV – XVIII ở Bắc Việt Nam qua nguồn tư liệu khảo cổ học” (23/05/2013)

Ngày 15 tháng 5 năm 2013, tại Học viện Khoa học xã hội (thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam), Luận án tiến sĩ với đề tài: “Gạch, ngói thế kỷ XV – XVIII ở Bắc Việt Nam qua nguồn tư liệu khảo cổ học”, chuyên ngành: Khảo cổ học, mã số: 62.22.60.01 của nghiên cứu sinh Ngô Thị Lan do PGS.TS. Tống Trung Tín hướng dẫn, đã bảo vệ thành công tại Hội đồng chấm luận án tiến sĩ cấp Học viện.

Bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Ngôn ngữ học “Thuật ngữ khoa học kỹ thuật xây dựng trong tiếng Việt” (22/05/2013)

Ngày 16 tháng 5 năm 2013, tại Học viện Khoa học xã hội (thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam), Luận án tiến sĩ với đề tài: “Thuật ngữ khoa học kỹ thuật xây dựng trong tiếng Việt”; chuyên ngành: Lý luận ngôn ngữ; Mã số: 62.22.01.01 của nghiên cứu sinh Vũ Thị Thu Huyền do GS.TS. Nguyễn Đức Tồn hướng dẫn, đã bảo vệ thành công tại Hội đồng chấm luận án tiến sĩ cấp Học viện.
Các tin đã đưa ngày: