Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • 3.3 top logo - tin hanh chinh to chuc

Lễ Công bố và trao Quyết định bổ nhiệm Viện trưởng Viện Nghiên cứu Châu phi và Trung Đông (09/11/2017)

Chiều ngày 09/11/2017, tại Hội trường 3D số 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm) tổ chức lễ công bố và trao Quyết định điều động PGS.TS. Lê Phước Minh, giảng viên cao cấp, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển bền vững Vùng, đến nhận công tác và bổ nhiệm giữ chức Viện trưởng Viện Nghiên cứu Châu phi và Trung Đông trực thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

Lễ Công bố và trao Quyết định bổ nhiệm lại Phó Viện trưởng Viện Khảo cổ học và Phó Tổng biên tập Tạp chí Khảo cổ học (08/11/2017)

Chiều ngày 08/11/2017, tại trụ sở Viện Khảo cổ học, 61 Phan Chu Trinh, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm) đã tổ chức Lễ Công bố và trao Quyết định bổ nhiệm lại PGS.TS. Bùi Văn Liêm giữ chức vụ Phó Viện trưởng Viện Khảo cổ học và TS. Nguyễn Gia Đối giữ chức vụ Phó Tổng biên tập Tạp chí Khảo cổ học.

Lễ công bố quyết định giao nhiệm vụ phụ trách Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á (02/11/2017)

Sáng ngày 31 tháng 10 năm 2017, tại Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm) đã tổ chức lễ công bố quyết định giao nhiệm vụ phụ trách Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á cho PGS.TS. Phạm Hồng Thái.

Lễ trao tặng Huân chương Lao động Hạng ba cho TS. Trần Quang Minh, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á (01/11/2017)

Sáng ngày 31 tháng 10 năm 2017, tại Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm) đã tổ chức lễ trao tặng Huân chương Lao động Hạng ba cho TS. Trần Quang Minh, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á.

Lễ Công bố và trao Quyết định bổ nhiệm Phó giám đốc kiêm Phó Tổng biên tập Nhà xuất bản khoa học xã hội (31/10/2017)

Chiều ngày 31/10/2017, tại trụ sở Nhà xuất bản Khoa học xã hội, số 26 Lý Thường Kiệt, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm) đã tổ chức Lễ Công bố và trao Quyết định bổ nhiệm TS. Phan Văn Tân (Phan Tân) giữ chức vụ Phó Giám đốc kiêm Phó Tổng biên tập Nhà xuất bản Khoa học xã hội. Tham dự Lễ công bố có: PGS.TS. Đặng Nguyên Anh, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm; TS. Phạm Minh Phúc, Phó Trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộ cùng tập thể cán bộ, công chức, viên chức Nhà xuất bản Khoa học xã hội.

Mít tinh Kỷ niệm 87 năm ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10 (20/10/1930 - 20/10/2017) và Tổng kết 10 năm thực hiện Luật Bình đẳng giới 2007-2017 (20/10/2017)

Chiều ngày 20 tháng 10 năm 2017, tại trụ sở số 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, Ban Vì sự tiến bộ Phụ nữ Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm) đã long trọng tổ chức Kỷ niệm 87 năm ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10 (20/10/1930 - 20/10/2017) và Tổng kết 10 năm thực hiện Luật Bình đẳng giới 2007-2017. PGS.TS. Đặng Nguyên Anh, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm, Trưởng ban Vì sự tiến bộ phụ nữ đã đến dự và phát biểu khai mạc.

Lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Viện Nhà nước và Pháp luật và đón nhận Huân chương Lao động Hạng Nhất (16/10/2017)

Sáng ngày 14/10/2017, tại trụ sở số 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, Viện Nhà nước và Pháp luật thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm) long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm thành lập và đón nhận Huân chương Lao động Hạng Nhất.

Lễ Công bố và trao Quyết định của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam điều động và bổ nhiệm Phó Viện trưởng Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam (15/10/2017)

Sáng ngày 13/10/2017, tại Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm) tổ chức lễ công bố và trao Quyết định điều động và bổ nhiệm Phó Viện trưởng Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam cho TS. Nguyễn Huy Bỉnh.

Lễ Công bố và trao Quyết định bổ nhiệm lại Phó Giám đốc Trung tâm Ứng dụng Công nghệ thông tin (09/10/2017)

Chiều ngày 06/10/2017, tại Trung tâm Ứng dụng Công nghệ thông tin (Trung tâm ƯDCNTT), Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm) tổ chức lễ công bố và trao Quyết định bổ nhiệm lại cán bộ giữ chức Phó Giám đốc Trung tâm cho ThS. Nguyễn Mạnh Việt.

Lễ công bố Viện Nghiên cứu Kinh thành (02/10/2017)

Triển khai Nghị định 99/2017/NĐ-CP ngày 18/8/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm), chiều ngày 28/09/2017, tại trụ sở số 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, Viện Hàn lâm đã long trọng tổ chức Lễ Công bố Viện Nghiên cứu Kinh thành trên cơ sở tổ chức lại Trung tâm nghiên cứu Kinh thành và công bố quyết định nhân sự giữ các chức vụ lãnh đạo, quản lý của Viện Nghiên cứu Kinh thành.
Các tin đã đưa ngày: