Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • 3.3 top logo - tin hanh chinh to chuc

Lễ Công bố các quyết định của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam về công tác cán bộ (05/02/2018)

Căn cứ Nghị định số 10/2016/NĐ-CP quy định về cơ quan thuộc Chính phủ, Nghị định số 99/2017/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm); cụ thể hóa Nghị quyết TW 6 khóa XII của Đảng về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và triển khai thực hiện Nghị quyết của Ban Thường vụ Đảng ủy Viện Hàn lâm lâm về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của Viện Hàn lâm theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu quả, ngày 30/01/2018, Chủ tịch Viện Hàn lâm đã ban hành Quyết định số 118/QĐ-KHXH giải thể Ban Thi đua - Khen thưởng và chuyển chức năng, nhiệm vụ thi đua - khen thưởng về Ban Tổ chức - Cán bộ Viện Hàn lâm. Chiều ngày 01/02/2018, tại trụ sở số 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, Viện Hàn lâm đã tổ chức lễ công bố các Quyết định của Chủ tịch Viện liên quan đến công tác tổ chức, nhân sự.

Lễ Công bố và trao Quyết định bổ nhiệm lại Viện trưởng Viện Ngôn ngữ học (29/01/2018)

Chiều ngày 26/1/2018, tại Viện Ngôn ngữ học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm) tổ chức lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm lại cán bộ giữ chức Viện trưởng Viện Ngôn ngữ cho GS.TS. Nguyễn Văn Hiệp.

Lễ Trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng (08/01/2018)

Sáng ngày 04 tháng 01 năm 2018, tại Viện Địa lý nhân văn, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm) đã tổ chức lễ công bố và trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Trần Ngọc Ngoạn, Viện trưởng Viện Địa lý nhân văn.

Chương trình KH&CN phục vụ phát triển bền vững vùng Tây Nam bộ, thông báo tuyển chọn thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia năm 2018 (07/01/2018)

Thông báo về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia, thuộc Chương trình KH&CN phục vụ phát triển bền vững vùng Tây Nam bộ, Lĩnh vực khoa học xã hội, nhân văn và phát triển bền vững trong kế hoạch năm 2018 (lần thứ 2)

Lễ Công bố và trao Quyết định điều động và bổ nhiệm Phó Viện trưởng Viện Thông tin Khoa học xã hội (25/12/2017)

Sáng ngày 25/12/2017, Viện Thông tin Khoa học xã hội (Viện Thông tin KHXH), Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm) tổ chức lễ công bố và trao Quyết định điều động và bổ nhiệm cán bộ giữ chức Phó Viện trưởng Viện Thông tin Khoa học xã hội cho TS. Lê Hải Đăng, Nghiên cứu viên chính thuộc Viện Dân tộc học.

Lễ Công bố và trao Quyết định bổ nhiệm Trưởng ban Ban Kế hoạch - Tài chính (17/11/2017)

Sáng ngày 16 tháng 11 năm 2017, tại trụ sở, Hội trường 3A, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm) đã tổ chức lễ công bố và trao Quyết định bổ nhiệm Trưởng ban Ban Kế hoạch - Tài chính cho TS. Nguyễn Thủy Lan.

Lễ Công bố và trao Quyết định bổ nhiệm Viện trưởng Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới (17/11/2017)

Sáng ngày 16/11/2017, tại Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới, 27 Trần Xuân Soạn, Hà Nội, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm) tổ chức lễ công bố và trao Quyết định bổ nhiệm TS. Trần Thị Minh Thi, giữ chức Viện trưởng Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới trực thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

Đại hội Hội Cựu chiến binh Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam nhiệm kỳ 2017-2022 (12/11/2017)

Chiều ngày 10/11/2017, tại Hội trường lớn, trụ sở Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Hội Cựu chiến binh Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm) đã tổ chức Đại hội lần thứ III nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Lễ Công bố và trao Quyết định bổ nhiệm lại Phó Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam (10/11/2017)

Chiều ngày 09/11/2017, tại trụ sở Viện Kinh tế Việt Nam, 1B Liễu Giai, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm) đã tổ chức Lễ Công bố và trao Quyết định bổ nhiệm lại TS. Nguyễn Chiến Thắng giữ chức vụ Phó Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam.

Lễ Công bố và trao Quyết định bổ nhiệm lại Phó Trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộ (09/11/2017)

Sáng ngày 06/11/2017, tại trụ sở số 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nôi, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm) đã tổ chức Lễ Công bố và trao Quyết định bổ nhiệm lại TS. Phạm Minh Phúc giữ chức vụ Phó Trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộ.
Các tin đã đưa ngày: