Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • left_banner_nghiencuu (1)
  • 3.1 top logo - tin tuc hoat dong khoa hoc

Hoạt động của Đề án “Nghiên cứu tổng thể văn hóa Óc Eo Nam bộ” (05/07/2016)

Trong khuôn khổ Đề án "Nghiên cứu tổng thể văn hóa Óc Eo Nam bộ", từ ngày 30/6 đến 2/7 năm 2016, đoàn công tác Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam do PGS.TS. Bùi Nhật Quang, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm làm trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc với lãnh đạo và các cơ quan chức năng của hai tỉnh An Giang và Kiên Giang.

Nghiệm thu đề tài cấp Nhà nước “Vai trò của một số định chế xã hội phi chính thức đối với sự phát triển bền vững Tây Nguyên” (mã số TN3/X21) (02/07/2016)

Chiều ngày 27 tháng 6 năm 2016, tại hội trường 3E, trụ sở 1A, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, Hội đồng khoa học và công nghệ cấp Nhà nước (HĐKCNCNN) đã đánh giá kết quả thực hiện đề tài “Vai trò của một số định chế xã hội phi chính thức đối với sự phát triển bền vững Tây Nguyên” mã số TN3/X21. Đề tài thuộc Chương trình khoa học công nghệ trọng điểm cấp Nhà nước giai đoạn 2011-2015 “Khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vùng Tây Nguyên” (Chương trình Tây Nguyên 3) do PGS.TS. Nguyễn Mạnh Hùng làm chủ nhiệm, Trường Đại học Nguyễn Tất Thành là cơ quan chủ trì, thực hiện trong hai năm, từ 2013 đến 2015.

Nghiệm thu đề tài cấp Nhà nước “Nghiên cứu khả năng ứng phó với thiên tai và đề xuất các giải pháp tổng thể nâng cao năng lực phòng tránh của cộng đồng dân tộc tại chỗ ở Tây Nguyên” (mã số TN3/X13) (23/06/2016)

Sáng ngày 12 tháng 6 năm 2016, tại hội trường 3A, trụ sở 1A, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, Hội đồng khoa học và công nghệ cấp Nhà nước (HĐKCNCNN) đã đánh giá kết quả thực hiện đề tài “Nghiên cứu khả năng ứng phó với thiên tai và đề xuất các giải pháp tổng thể nâng cao năng lực phòng tránh của cộng đồng dân tộc tại chỗ ở Tây Nguyên” mã số TN3/X13. Đề tài thuộc Chương trình khoa học công nghệ trọng điểm cấp Nhà nước giai đoạn 2011-2015 “Khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vùng Tây Nguyên” (Chương trình Tây Nguyên 3) do PGS.TS. Ngô Quang Sơn làm chủ nhiệm, Viện Dân tộc học, Ủy ban Dân tộc là cơ quan chủ trì, thực hiện trong hai năm, từ 2013 đến 2015.

Lễ ra mắt Hội đồng Khoa học Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam nhiệm kỳ 2016-2020 (17/06/2016)

Sáng ngày 16 tháng 6 năm 2016, tại hội trường 3D số 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm) đã tổ chức Lễ ra mắt Hội đồng Khoa học Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam nhiệm kỳ 2016-2020.
Các tin đã đưa ngày: