Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • bkt - chu tich
  • 3.5 top logo - tin hoi nghi hoi thao

Hội thảo quốc tế “Cải thiện năng suất và tính cạnh tranh: Bài học từ Đông Á và các nước ASEAN” (15/12/2017)

Chiều ngày 14 tháng 12 năm 2017, tại trụ sở số 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (VASS) đã phối hợp với Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) tổ chức Hội thảo “Cải thiện năng suất và tính cạnh tranh: Bài học từ Đông Á và các nước ASEAN”.

Tọa đàm khoa học "Cưỡi sóng lớn: Sự thần kỳ Đông Á trong thế kỷ 21" (14/12/2017)

Chiều ngày 13 tháng 12 năm 2017, tại trụ sở số 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (VASS) phối hợp với Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam (WB) tổ chức tọa đàm khoa học "Cưỡi sóng lớn: Sự thần kỳ Đông Á trong thế kỷ 21".

Hội thảo khoa học “Văn hóa và phát triển: Những vấn đề của Việt Nam và kinh nghiệm của thế giới” (14/12/2017)

Thực hiện Kế hoạch công tác của Hội đồng Lý luận Trung ương (Hội đồng LLTW) và triển khai Chương trình hợp tác giữa Hội đồng LLTW và Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm) theo tinh thần Công văn số 19-KHX/HDDLLTWW ngày 08/05/2017, sáng ngày 12/12/2017, Hội đồng LLTW và Viện Hàn lâm phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học “Văn hóa và phát triển: Những vấn đề của Việt Nam và kinh nghiệm của thế giới”, GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn - Chủ tịch Viện Hàn lâm, Phó Chủ tịch Hội đồng LLTW đã tham dự và chủ trì Hội thảo.

Hội thảo khoa học “An ninh khu vực châu Á - Thái Bình Dương: Đặc điểm và những động thái mới” (07/12/2017)

Sáng ngày 30/11/2017, tại Hội trường 3C, tòa B, trụ sở số 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, Viện Kinh tế và Chính trị Thế giới (IWEP) thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (VASS) tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề “An ninh khu vực châu Á - Thái Bình Dương: Đặc điểm và những động thái mới”.

Hội nghị Thông báo Dân tộc học năm 2017 “Những vấn đề dân tộc, tộc người cơ bản, cấp bách ở vùng biên giới và liên/xuyên biên giới nước ta hiện nay” (07/12/2017)

Thực hiện chương trình thường niên năm 2017, được sự đồng ý của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, sáng ngày 06 tháng 12 năm 2017, tại Hội trường trụ sở Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm) số 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, Viện Dân tộc học tổ chức Hội nghị Thông báo Dân tộc học năm 2017 với chủ đề: “Những vấn đề dân tộc, tộc người cơ bản, cấp bách ở vùng biên giới và liên/xuyên biên giới nước ta hiện nay ”, PGS.TS. Bùi Nhật Quang, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm đến dự chủ trì và phát biểu khai mạc.
Các tin đã đưa ngày: