Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • bkt - chu tich
  • 3.5 top logo - tin hoi nghi hoi thao

Hội nghị tổng kết công tác năm 2017, xác định phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2018 của Viện Nghiên cứu Phát triển bền vững Vùng

19/12/2017

Chiều ngày 18 tháng 12 năm 2017, tại số 1, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, Viện Nghiên cứu Phát triển bền vững Vùng thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm), tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2017, xác định phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2018, GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Viện Hàn lâm tới dự, phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn phát biểu tại Hội nghị

Đến dự Hội nghị về phía Viện Hàn lâm còn có: PGS.TS. Trần Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức - Cán bộ; TS. Lê Thị Hải Nam, Ủy viên Ban Thường vụ, Chánh Văn phòng Đảng - Đoàn thể; đại diện lãnh đạo các Ban chức năng: Ban Thi đua - Khen thưởng, Ban Tổ chức cán bộ, Ban Kế hoạch - Tài chính, Ban Hợp tác quốc tế, Văn phòng Đảng - Đoàn thể, BCH Công đoàn và BCH Đoàn Thanh niên Viện Hàn lâm; cùng toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động Viện Nghiên cứu Phát triển bền vững Vùng.

Thay mặt Ban Lãnh đạo Viện, PGS.TS. Bùi Quang Tuấn, Viện trưởng đã trình bày “Báo cáo tổng kết công tác năm 2017, phương hướng, nhiệm vụ năm 2018”. Báo cáo nêu rõ, kết thúc năm 2017, với phương châm “Đoàn kết, trách nhiệm, chất lượng và hiệu quả”, các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ và công tác Đảng - Đoàn thể đã được các cán bộ, viên chức của Viện hoàn thành đúng yêu cầu về nội dung, chất lượng và tiến độ đã đề ra. Cụ thể: 

Về công tác quản lý, điều hành, chi uỷ và lãnh đạo Viện đã đã tập trung tổ chức thực hiện rà soát các nhiệm vụ, chỉ tiêu của kế hoạch của năm; đề ra các giải pháp nhằm hoàn thành các nhiệm vụ đã đề ra; cố gắng nắm bắt kịp thời, khai thác các thời cơ thuận lợi, nhằm nâng cao uy tín, vai trò, tầm vóc của Viện với các cơ quan, tổ chức trong và ngoài Viện Hàn lâm. Thực hiện nguyên tắc tập trung, dân chủ, có sự bàn bạc, phân công, phân nhiệm giữa các đồng chí trong lãnh đạo đơn vị; công tác chỉ đạo, điều hành, tổ chức được thực hiện tốt. Viện luôn quán triệt nhiệm vụ cải cách hành chính, đó là nhiệm vụ thường xuyên. Cán bộ, viên chức Viện đều thực hiện tốt kỷ luật lao động và kỷ cương hành chính.

Về công tác nghiên cứu khoa học, Viện đã tổ chức, chủ trì, tham gia thực hiện nhiều chương trình, hệ đề tài khoa học các cấp và đã đạt được những kết quả đáng kể. Trong đó phải kể tới Viện trực tiếp chủ trì 02 đề tài cấp Nhà nước và 02 đề tài cấp Nhà nước do cán bộ của Viện tham gia với tư cách là Chủ nhiệm/Phó Chủ nhiệm đề tài; 02 đề tài Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia (NAFOSTED); 05 dự án quốc tế; 05 đề tài cấp bộ và 08 đề tài cấp cơ sở và một số nhiệm vụ khoa học cấp tỉnh do Viện chủ trì thực hiện trong năm 2017. Các đề tài, nhiệm vụ, dự án được thực hiện đúng tiến độ đề ra, có chất lượng. Ngoài ra, trong năm 2017, Viện đã tích cực hợp tác với các tổ chức khoa học trong và ngoài nước, triển khai các hoạt động khoa học hợp tác quốc tế và với địa phương về lĩnh vực: kinh tế, xã hội, văn hóa, môi trường, tăng trưởng xanh, biến đổi khí hậu,...

Trong năm 2017, Viện đã tổ chức nhiều hội thảo chuyên ngành, tiêu biểu là Hội thảo quốc tế với chủ đề “Khu công nghiệp sinh thái cho phát triển bền vững: từ khái niệm đến thực tiễn” tại Hà Nội, Hội thảo được các bên đánh giá cao về nội dung cũng như công tác tổ chức. Đồng thời, Viện đã ký hợp đồng lao động với một số chuyên gia, nhà khoa học quốc tế mời về để hợp tác, hỗ trợ hoạt động nghiên cứu, từng bước góp phần nâng cao chất lượng nghiên cứu của Viện, phối hợp tìm kiếm các dự án mới,...

Về công tác thông tin - thư viện, xuất bản và tạp chí, trên cơ sở hoạt động nghiên cứu khoa học và thông tin thư viên, nhiều cán bộ nghiên cứu của Viện đã có bài đăng trên nhiều tạp chí khoa học khác nhau ở cả trong nước và nước ngoài.

Các lĩnh vực công tác như công tác Đảng, công tác Công đoàn, Đoàn Thanh niên, công tác quân sự tự vệ, phòng cháy chữa cháy, kế hoạch - tài chính, quản lý cơ sở vật chất, tổ chức và đào tạo, hợp tác quốc tế… đều đạt được những kết quả, thành tích đáng ghi nhận.

Tổng kết công tác thi đua - khen thưởng, Viện Nghiên cứu Phát triển bền vững Vùng có 05 tập thể được đề nghị đạt danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc, 03 tập thể đề nghị nhận Bằng khen của Chủ tịch Viện Hàn lâm, 05 cán bộ đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở, 2 cán bộ được đề nghị xét danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Viện Hàn lâm, 2 cán bộ được đề nghị nhận Bằng khen của Chủ tịch Viện Hàn lâm, 34 cán bộ đạt danh hiệu Lao động tiên tiến và 10 tập thể đạt danh hiệu Tập thể Lao động tiên tiến.

Bên cạnh những thành tựu đạt được, Báo cáo cũng chỉ ra các hạn chế còn tồn tại cần khắc phục trong thời gian tới.

  PGS.TS. Bùi Quang Tuấn trình bày Báo cáo tại Hội nghị

Các ý kiến phát biểu tại Hội nghị của các đại biểu và đại diện các Ban chức năng Viện Hàn lâm đều đánh giá cao những thành tích, kết quả công tác đã đạt được của Viện Nghiên cứu Phát triển bền vững Vùng trong năm 2017, mong muốn các cán bộ và tập thể Viện tiếp tục nỗ lực khắc phục những khó khăn, vướng mắc còn tồn tại, phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần làm việc hăng say, năng động và hiệu quả để đạt được nhiều thành tích hơn nữa trong những năm công tác tiếp theo.

Hội nghị đã xác định phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2018, trong đó tập trung nhấn mạnh các nhiệm vụ: (1) Tiếp tục xây dựng tập thể vững mạnh, đoàn kết, tạo môi trường nghiên cứu thuận lợi; Triển khai các đề tài nghiên cứu, dự án, nhiệm vụ khoa học được Viện Hàn lâm phê duyệt hoàn thành đúng thời hạn với chất lượng cao. Khuyến khích công chức, viên chức của Viện tìm kiếm các dự án, đề tài khoa học được tài trợ bằng nguồn tài chính của nước ngoài hoặc kinh phí ngoài Viện Hàn lâm; (2) Chú trọng và ưu tiên công tác đào tạo, đào tạo theo hướng liên ngành và đa ngành; Tập trung công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ trẻ, cán bộ kế cận và đội ngũ chuyên gia của Viện, tăng cường đào tạo kỹ năng chuyên sâu về chuyên môn, nghiệp vụ của đội ngũ làm công tác phục vụ nghiên cứu quản lý khoa học và hợp tác quốc tế, hành chính, tổ chức, kế toán, thư viện, cải cách thủ tục hành chính;  Hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước trong nghiên cứu, trước hết là tổ chức hội thảo khoa học, trao đổi học thuật, thực hiện dự án nghiên cứu; (3) Tập trung rà soát chức năng, nhiệm vụ của các bộ phận gắn với rà soát và hoàn thiện đề án vị trí việc làm; bố trí cán bộ cho phù hợp với chuyên môn và yêu cầu nhiệm vụ; tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy chế đã được ban hành và xây dựng các qui chế mới; (4) Khuyến khích các sáng kiến và tinh thần chủ động của cán bộ, viên chức đóng góp vào các hoạt động tập thể nhằm tạo nên một tinh thần và khí thế hoạt động mới trong năm 2018.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, thay mặt Thường vụ Đảng ủy, Lãnh đạo Viện Hàn lâm – GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn nhiệt liệt biểu dương những nỗ lực của tập thể, ghi nhận những thành tích xuất sắc đạt được trong năm 2017 của Viện, với số lượng biên chế không nhiều, nhưng các đề tài, dự án Viện đang thực hiện rất nhiều, rất có hiệu quả từ các đề tài, dự án Viện Hàn lâm giao cũng như các đề tài, dự án Viện đã tích cực, chủ động khai thác. Giáo sư Chủ tịch nhấn mạnh, lĩnh vực phát triển bền vững nói chung và bền vững vùng nói riêng còn nhiều vấn đề, là mảnh đất màu mỡ cần khai thác, Viện cần tập trung hơn nữa để thu hút nguồn lực từ bên ngoài.

Bên cạnh những thành tựu đã đạt được, Chủ tịch Nguyễn Quang Thuấn cũng thẳng thắn chỉ ra một số điểm hạn chế mà Viện Nghiên cứu Phát triển bền vững Vùng cần khắc phục trong thời gian tới, đồng thời gợi ý một số nội dung cho phướng hướng công tác năm 2018: Việc phát hiện vấn đề, chủ động tư vấn chính sách cho Chính phủ còn hạn chế; Việc đào tạo chất lượng nguồn nhân lực chất lượng cao, thông qua công việc có thể đào tạo, làm thế nào để mọi người đều được tham gia, đều được phát huy, đều được hưởng thụ; Phát triển bền vững đa ngành cần ưu tiên trọng tâm gì trong khi nguồn lực còn hạn chế; Viện cần nêu cao tính tập trung dân chủ, quyết đoán, nêu cao tinh thần đoàn kết thống nhất, tạo dựng sự đồng thuận để từng cá nhân và tập thể đều có sự phát triển đi lên, vững mạnh;…

Chủ tịch Viện Hàn lâm tin tưởng, cùng sự chung sức của tất cả các thành viên, đoàn kết, giữ vững kỷ luật lao động, Viện Nghiên cứu Phát triển bền vững Vùng sẽ tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đạt được nhiều thành quả hơn nữa, thật sự phát triển bền vững trong năm 2018 và các năm tiếp theo.

Quang cảnh Hội nghị

Hội nghị đã kết thúc thành công tốt đẹp!

 

Nguyễn Xuân Khoát

Các tin đã đưa ngày: