Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • bkt - chu tich
  • 3.5 top logo - tin hoi nghi hoi thao

Hội nghị tập huấn quốc phòng - an ninh năm 2017

14/06/2017

Thực hiện kế hoạch công tác quốc phòng năm 2017; được sự đồng ý của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm), trong hai ngày 13-14/6/2017, tại trụ sở số 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, Ban Chỉ huy quân sự Viện Hàn lâm tổ chức hội nghị tập huấn công tác quốc phòng – an ninh nhằm mục đích phổ biến tình hình thế giới, khu vực và trong nước thời gian gần đây có liên quan đến quốc phòng, an ninh cũng như quán triệt các văn bản quản lý của nhà nước, văn bản của Viện Hàn lâm và các cơ quan quân sự địa phương về công tác quốc phòng, quân sự, tự vệ, dự bị động viên thực hiện nghĩa vụ quân sự và an ninh trật tự cho các cán bộ kiêm nhiệm trong Ban Chỉ huy quân sự đơn vị tự vệ, cán bộ phụ trách công tác đối ngoại các đơn vị trực thuộc trong toàn Viện Hàn lâm; trên cơ sở đó tham mưu, giúp việc cho thủ trưởng các cấp trong việc xây dựng và thực hiện tốt kế hoạch hoạt động về công tác quốc phòng – an ninh của đơn vị trong năm 2017 và những năm tới.

PGS.TS. Đặng Nguyên Anh phát biểu khai mạc tại Hội nghị

Tham dự Hội nghị có PGS.TS. Đặng Nguyên Anh, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch kiêm Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự Viện Hàn lâm; PGS.TS. Nguyễn Đức Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Viện trưởng Viện Nhà nước và Pháp luật kiêm Chính trị viên Ban Chỉ huy quân sự Viện Hàn lâm; ThS. Đỗ Hữu Phương, Phó Chánh Văn phòng, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự Viện Hàn lâm; Giảng viên – TS. Trần Việt Thái, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu chiến lược, Bộ Ngoại giao cùng đại diện Ban Chỉ huy quân sự, cán bộ phụ trách công tác quốc phòng các đơn vị trực thuộc và cán bộ phụ trách công tác đối ngoại các đơn vị trực thuộc; chỉ huy tự vệ và toàn thể cán bộ, viên chức kiêm nhiệm trong Ban Chỉ huy quân sự và trung đội tự vệ của Viện Hàn lâm.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, PGS.TS. Đặng Nguyên Anh nhấn mạnh vai trò và tầm quan trọng của hoạt động tập huấn công tác quốc phòng – an ninh tại các đơn vị, đặc biệt tại Viện Hàn lâm trong bối cảnh thế giới đầy biến động hiện nay. Thông qua hội nghị tập huấn, các cán bộ phụ trách công tác đối ngoại sẽ nắm bắt được tình hình quốc tế, vấn đề hội nhập, hợp tác vận dụng hữu ích vào công việc của bản thân. Qua đó, PGS.TS. Đặng Nguyên Anh mong rằng các cán bộ sẽ lĩnh hội được những kiến thức về công tác an ninh – quốc phòng trong tình hình mới…; nắm vững các văn bản Luật và văn kiện Đại hội XII về chiến lược an ninh – quốc phòng của đất nước, khu vực và thế giới trong giai đoạn hiện nay và thời gian tới.

TS. Trần Việt Thái thuyết trình tại Hội nghị   Toàn cảnh Hội nghị

Về huấn luyện chính trị, Hội nghị được nghe bài giảng của TS. Trần Việt Thái và các chuyên gia, nhà khoa học của Viện Hàn lâm trình bày về diễn biến tình hình thế giới, tình hình khu vực và trong nước thời gian gần đây có liên quan đến an ninh, quốc phòng của Việt Nam; phòng chống “diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ” của các thế lực thù địch trong tình hình mới; chiến lược của Trung Quốc thời gian gần đây có liên quan đến Việt Nam.

Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Ban Chỉ huy quân sự quận Ba Đình, Ban Chỉ huy quân sự Viện Hàn lâm tập huấn nội dung cơ bản của các Luật (Quốc phòng, Dân quân tự vệ; Giáo dục quốc phòng và an ninh; Nghĩa vụ quân sự và các văn bản hướng dẫn thi hành) và hướng dẫn xây dựng, luyện tập kế hoạch hoạt động (chiến đấu bảo vệ cơ quan (kế hoạch A); hoạt động và dự toán kinh phí quân sự, tự vệ hàng năm của các đơn vị trực thuộc Viện Hàn lâm.

Hội nghị tập huấn công tác quốc phòng - an ninh năm 2017 kết thúc tốt đẹp. Các cán bộ Ban Chỉ huy quân sự Viện Hàn lâm, Ban chỉ huy quân sự và cán bộ phụ trách công tác quốc phòng của các đơn vị trực thuộc đã tích cực trao đổi hướng tới thống nhất nội dung quy định về quốc phòng, quân sự và an ninh của Nhà nước; nắm rõ các nội dung huấn luyện; vận dụng vào đặc thù của Viện Hàn lâm nhằm phục vụ hiệu quả công tác an ninh - quốc phòng trong bối cảnh thế giới biến động hiện nay; qua đó góp phần tăng cường, đảm bảo an ninh, quốc phòng, an toàn tuyệt đối về lĩnh vực chính trị trong hoạt động nghiên cứu của Viện Hàn lâm thời gian tới. 

Nguyễn Thu Trang

Các tin đã đưa ngày: