Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • bkt - chu tich
  • 3.5 top logo - tin hoi nghi hoi thao

Tọa đàm khoa học “Tình hình Trung Đông hiện nay” (20/09/2017)

Sáng ngày 18/9/2017, tại Hội trường 3E, trụ sở số 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, Viện Nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông (IAMES) thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (VASS) đã tiếp Đoàn đại biểu Israel do Giáo sư Khaled Khalefa, Chủ tịch Hội đồng đối ngoại Arab tại Israel dẫn đầu và tổ chức tọa đàm khoa học với chủ đề “Tình hình Trung Đông hiện nay”.

Hội thảo quốc tế “Xây dựng Đảng, quản lý đất nước ở Việt Nam và Trung Quốc thời kỳ mới” (18/09/2017)

Ngày 15 tháng 09 năm 2017, tại Hội trường 3D, trụ sở số 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, Viện Nghiên cứu Trung Quốc thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm) phối hợp với Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức Hội thảo quốc tế với chủ đề “Xây dựng Đảng, quản lý đất nước ở Việt Nam và Trung Quốc thời kỳ mới”. Đây là dịp để các chuyên gia, đại biểu trao đổi thông tin, kinh nghiệm về xây dựng Đảng, quản lý đất nước ở hai nước Việt Nam - Trung Quốc trong bối cảnh mới.

Hội thảo “Tư tưởng Hồ Chí Minh với Cách mạng Việt Nam, tư tưởng Cay Xỏn Phôm Vi Hản với Cách mạng Lào” (01/09/2017)

Nhằm góp phần tìm hiểu, thấm nhuần tư tưởng cách mạng do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Cay Xỏn Phôm Vi Hản đối với sự phát triển của cách mạng hai nước Việt Nam - Lào, trong khuôn khổ chương trình hợp tác khoa học giữa 4 cơ quan: Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Học viện Chính trị và Hành chính Quốc gia Lào, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam và Viện Khoa học xã hội Quốc gia Lào, ngày 30-8-2017, Hội thảo khoa học “Tư tưởng Hồ Chí Minh với Cách mạng Việt Nam, tư tưởng Cay-xỏn Phôm-vi-hản với Cách mạng Lào” đã được tổ chức tại Học viện Chính trị và Hành chính Quốc gia Lào, Thủ đô Viên Chăn, Nước Cộng hòa DCND Lào.

Hội thảo “Tích tụ, tập trung đất đai phục vụ phát triển nông nghiệp - vấn đề và giải pháp” (28/08/2017)

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ tư vấn cho Bộ chính trị, Ban bí thư, Hội đồng Lý luận Trung ương đã phối hợp với Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (VASS) tổ chức nghiên cứu, khảo sát “Vấn đề tích tụ, tập trung đất đai phát triển nông nghiệp hiện nay” ở một số địa phương, doanh nghiệp, hộ sản xuất nông nghiệp trong cả nước. Trên cơ sở kết quả nghiên cứu, khảo sát, sáng ngày 25/08/2017, Hội đồng Lý luận Trung ương cùng với Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam tổ chức Hội thảo “Tích tụ, tập trung đất đai phục vụ nghiên cứu nông nghiệp - vấn đề và giải pháp” tại trụ sở Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam, số 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội .

Hội thảo “Quan hệ Việt Nam - Campuchia: 50 năm Hợp tác và Phát triển” (14/08/2017)

Nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Campuchia, ngày 11/08/2017, Viện Nghiên cứu Đông Nam Á, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm) đã tổ chức Hội thảo với chủ đề “Quan hệ Việt Nam - Campuchia: 50 năm Hợp tác và Phát triển” tại trụ sở số 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.
Các tin đã đưa ngày: