Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • bkt - chu tich
  • 3.5 top logo - tin hoi nghi hoi thao

Hội nghị tổng kết công tác năm 2017, xác định phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2018 của Ban Kế hoạch - Tài chính

23/12/2017

Chiều ngày 19 tháng 12 năm 2017, tại trụ sở Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm) số 1, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, Ban Kế hoạch - Tài chính (KH-TC) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2018 PGS.TS. Bùi Nhật Quang, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm tới dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Đến dự Hội nghị về phía Viện Hàn lâm còn có các đồng chí lãnh đạo, đại diện Văn phòng Đảng - Đoàn thể, Văn phòng Viện Hàn lâm, Ban Tổ chức - Cán bộ, Ban Quản lý khoa học, Ban Hợp tác quốc tế, Ban Thi đua - Khen thưởng, BCH Công đoàn và BCH Đoàn Thanh niên Viện Hàn lâm; cùng toàn thể công chức, viên chức Ban Kế hoạch - Tài chính.

Thay mặt lãnh đạo Ban KH-TC, TS.Nguyễn Thủy Lan, Trưởng Ban đã trình bày “Báo cáo tổng kết công tác năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018”. Báo cáo điểm lại những kết quả hoạt động của Ban trong năm 2017, với khối lượng công việc lớn, yêu cầu cao về chuyên môn nghiệp vụ và tính chuyên nghiệp, nhưng cùng với sự nỗ lực của tập thể lãnh đạo Ban và toàn thể viên chức trong Ban với phương châm “Đoàn kết, trách nhiệm, chất lượng và hiệu quả” nên trong năm qua, Ban KH-TC đã hoàn thành tốt, có chất lượng tất cả các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ được giao. Cụ thể:

Về công tác quản lý, điều hành, Lãnh đạo Ban thể hiện rõ vai trò tiên phong, gương mẫu của người đứng đầu trong việc chỉ đạo, điều hành cũng như tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ. Công tác phối kết hợp với cấp ủy, ban chấp hành công đoàn luôn được thực hiện tốt, tạo khối đoàn kết thống nhất, phân công, phân cấp rõ ràng trong chỉ đạo, điều hành, quản lý các công việc, tin tưởng giao nhiệm vụ và tạo cơ hội cho các viên chức trong Ban KH-TC phát huy hết năng lực, trách nhiệm, chủ động, sáng tạo để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao

Về công tác chuyên môn, Ban KH-TC đã thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu, tư vấn và giúp việc Lãnh đạo Viện Hàn lâm trong quản lý kế hoạch, nghiệp vụ tài chính và đầu tư xây dựng.

- Với vai trò là đơn vị chủ trì trong hoạt động xây dựng kế hoạch năm 2018 và kế hoạch tài chính ngân sách 03 năm 2018-2020, Ban KH-TC đã chủ động phối hợp với các đơn vị giúp việc Chủ tịch Viện Hàn lâm thực hiện đúng tiến độ, chất lượng. Công tác phân bổ giao dự toán năm 2017 được thực hiện sớm, điều chỉnh kế hoạch đáp ứng tiến độ và nhu cầu của các đơn vị trực thuộc.

- Công tác thẩm định báo cáo quyết toán tài chính năm 2016 của các đơn vị trực thuộc Viện Hàn lâm được thực hiện khá toàn diện với tinh thần trách nhiệm cao của các công chức, viên chức Ban KH- TC. Trong quá trình tiến hành kiểm tra, xét duyệt báo cáo quyết toán, Ban đã kịp thời xin ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Viện Hàn lâm để rút kinh nghiệm cho công tác quản lý tài chính của các đơn vị, các chuyên quản của Ban đã tư vấn, góp ý để nâng cao trình độ nghiệp vụ kế toán và hoàn thiện công tác quản lý tài chính của đơn vị. Trên cơ sở báo cáo số liệu thẩm định, Chủ tịch Viện Hàn lâm đã ký ban hành thông báo phê duyệt quyết toán năm cho các đơn vị đảm bảo theo quy định của Bộ Tài chính.

- Công tác đầu tư xây dựng, đầu tư chiều sâu, sửa chữa xuống xuống cấp, Ban đã tham mưu Lãnh đạo Viện Hàn lâm xếp thứ tự ưu tiên các hạng mục, thẩm định dự toán và giao kinh phí sớm tạo sự chủ động cho các đơn vị thực hiện. Với nguồn kinh phí từ NSNN còn hạn hẹp, với sự tham mưu của Ban, năm 2017 hoạt động này được thực hiện theo hướng cuốn chiếu, không dàn trải để hoàn thành dứt điểm trong lộ trình kế hoạch, giảm áp lực đối với NSNN đồng thời nhanh chóng đưa công trình vào sử dụng, phát huy được hiệu quả đầu tư, tạo điều kiện làm việc tốt nhất cho các đơn vị.

- Về công tác chuyên môn khác, Ban đã chủ động phối hợp với các đơn vị triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu và phần mềm quản lý, điều hành công tác quản lý kế hoạch, tài chính, đầu tư xây dựng trong toàn Viện Hàn lâm, từng bước đưa tin học hóa vào hoạt động quản lý tài chính nhằm xây dựng cơ sở dữ liệu đồng bộ, thống nhất trong quản lý và nhanh chóng khi cần lấy số liệu báo cáo. Cũng trong năm 2017, Ban là đầu mối cung cấp số liệu, tổng hợp giải trình từ các đơn vị với đoàn Kiểm toán Nhà nước trong đợt công tác thực hiện kiểm toán quá trình quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công năm 2016 tại Viện Hàn lâm. Đồng thời Ban KH-TC đã phối hợp và tạo mọi điều kiện để đoàn kiểm toán nhà nước hoàn thành nhiệm vụ.

Tổng kết công tác thi đua - khen thưởng năm 2017, Ban có 02 cá nhân được đề nghị đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở, 14 cá nhân đạt danh hiệu Lao động tiên tiến, 02 tập thể đạt tập thể lao động xuất sắc và đề nghị tập thể Ban Kế hoạch - Tài chính được cờ thi đua cấp Viện Hàn lâm, đề nghị tặng Bằng khen của Chủ tịch Viện Hàn lâm cho 02 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác chuyên môn.

Bên cạnh những thành tựu đạt được, Báo cáo tổng kết cũng đã chỉ ra các hạn chế còn tồn tại cần khắc phục, đồng thời đề xuất các giải pháp để thực hiện trong thời gian tới.

Các ý kiến phát biểu tại Hội nghị của các đại biểu và đại diện các Ban chức năng Viện Hàn lâm đều đánh giá cao những thành tích, kết quả công tác Ban Kế hoạch - Tài chính đã đạt được trong năm 2017, mong muốn các công chức, viên chức và tập thể Ban tiếp tục nỗ lực phấn đấu để đạt được nhiều thành tích cao hơn nữa trong những năm công tác tiếp theo.

Hội nghị đã xác định phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2018, trong đó nhấn mạnh các việc: (1) chủ động triển khai công tác xây dựng kế hoạch dự toán NSNN đảm bảo đúng thời gian và hướng dẫn của các bộ, ngành, đặc biệt là công tác chuẩn bị nội dung kế hoạch đối với các chương trình, đề án khoa học trọng điểm, các dự án đầu tư chiều sâu, các dự án đầu tư xây dựng cơ bản; (2) tiến hành phân bổ, giao dự toán năm 2018 cho các đơn vị, với nguyên tắc rõ ràng, hợp lý, kịp thời; (3) kiểm tra, thẩm định, phê duyệt báo cáo quyết toán của các đơn vị đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng; (4) tham mưu, tư vấn cho Lãnh đạo Viện Hàn lâm cũng như hướng dẫn các đơn vị trong quá trình triển khai thực hiện các dự án đầu tư chiều sâu tăng cường năng lực tại Viện Hàn lâm đảm bảo theo đúng quy định; (5) tiếp tục tập trung rà soát để sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các văn bản trong quản lý tài chính, đầu tư xây dựng cơ bản của Viện Hàn lâm để tạo cơ sở pháp lý trong quản lý, điều hành, tổ chức thực hiện trong toàn Viện Hàn lâm;…

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, thay mặt Thường vụ Đảng ủy, Lãnh đạo Viện Hàn lâm – PGS.TS.Bùi Nhật Quang biểu dương những nỗ lực của toàn thể công chức, viên chức trong Ban, ghi nhận những thành tích đạt được rất đáng trân trọng trong năm 2017 của Ban. Bên cạnh những thành tựu đã đạt được, Phó Chủ tịch Bùi Nhật Quang cũng chỉ ra một số điểm còn hạn chế Ban Kế hoạch - Tài chính cần khắc phục trong thời gian tới, đồng thời gợi ý một số nội dung cho phướng hướng công tác năm 2018, Phó Chủ tịch tin tưởng và đề nghị tập thể Ban cùng chung sức, đoàn kết, giữ vững kỷ luật lao động, tiếp tục phát huy tốt nhất những kết quả đạt được trước đó để năm 2018 và các năm tiếp theo đạt được nhiều thành tích cao hơn.

Phát biểu tổng kết Hội nghị, TS.Nguyễn Thủy Lan, Trưởng ban Ban Kế hoạch - Tài chính trân trọng cảm ơn Thường vụ Đảng ủy, Lãnh đạo Viện Hàn lâm, các ý kiến đóng góp của các đại biểu, đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm chỉ đạo của Lãnh đạo Viện Hàn lâm cũng như sự phối hợp của các đơn vị, các Ban chức năng để Ban KH-TC thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác trong thời gian tới.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Hội nghị tổng kết Ban Kế hoạch - Tài chính

 

Nguyễn Xuân Khoát
 

Các tin đã đưa ngày: