Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
Từ ngày:
Đến ngày:
Số kí hiệu
Trích yếu
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Kết quả tìm kiếm:

Có 38 kết quả tìm được

Nghị định 40/2014/NĐ-CP 12/05/2014

Quy định việc sử dụng, trọng dụng cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ

Nghị định 05/2015/NĐ-CP 17/01/2014

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Nghị định 209/2013/NĐ-CP 18/12/2013

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật thuế giá trị gia tăng

Nghị định 207/2013/NĐ-CP 11/12/2013

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 05 năm 2010 của Chính phủ về hợp đồng trong hoạt động xây dựng

Nghị định 182/2013/NĐ-CP 14/11/2013

Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động

Nghị định 155/2013/NĐ-CP 11/11/2013

Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư

Nghị định 129/2013/NĐ-CP 16/10/2013

Quy định về xử phạt vi phạm hành chính về thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế

Nghị định 130/2013/NĐ-CP 16/10/2013

Về sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích

Nghị định 121/2013/NĐ-CP 10/10/2013

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng; kinh doanh bất động sản; khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; quản lý phát triển nhà và công sở

Nghị định 89/2013/NĐ-CP 06/08/2013

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật giá về thẩm định giá