“Khóa học Tam Đảo 2007”

“Khóa học Tam Đảo 2007”

04/11/2008

Cách đây một năm dự án “Hỗ trợ Nghiên cứu những thách thức trong chuyển đổi kinh tế và xã hội ở Việt Nam” do Quỹ Đoàn kết Ưu tiên về khoa học xã hội (FSP2S) của Cộng hòa Pháp tài trợ, Viện Khoa học xã hội Việt Nam là cơ quan chủ trì đã tổ chức thành công Khoá học mùa hè Tam Đảo lần thứ nhất, khoá học đã giúp ích rất nhiều cho những học viên tham dự.

Actes.pdf Actes-1.pdf

Cuốn kỉ yếu này gồm 326 trang, khổ 21x30cm là tập hợp các bài giảng về các chuyên đề của khóa học với chủ đề “Đào tạo phương pháp luận ứng dụng cho các vấn đề phát triển xã hội và nhân văn” được in thành 2 cuốn (một cuốn tiếng Việt và một cuốn tiếng Pháp). Toàn bộ nội dung khóa học được chia thành phiên học toàn thể và các lớp chuyên đề. Các bài giảng tập trung vào những vấn đề: phương pháp khảo sát đa chiều; nghiên cứu xã hội các ngành khoa học (phương pháp, khái niệm và phạm vi nhân học - xã hội của biến đổi xã hội); điều tra hộ gia đình: một công cụ đo lường để đánh giá khái niệm khu vực phi chính thức, điều kiện sống của các hộ gia đình và quản trị; xã hội học nông thôn Pháp: triển vọng then chốt và công cụ phương pháp học.

Trong suốt 20 năm Đổi mới cũng như trong tương lai, hội nhập luôn là mục tiêu chính trong những chính sách công của Việt Nam. Khi nói đến hội nhập, không chỉ là hội nhập kinh tế mà còn là hội nhập trong những lĩnh vực khác trong đó có khoa học và đào tạo. Thông qua hội nhập quốc tế, các nhà khoa học Việt Nam có cơ hội được hợp tác với các nhà khoa học nước ngoài. Những cuộc gặp gỡ như vậy cho phép các nhà khoa học Việt Nam tiếp cận kiến thức và kinh nghiệm quý báu của nước ngoài trong đó có nước Pháp. Cũng thông qua hội nhập các nhà khoa học Việt Nam có thể mở rộng vốn khoa học của mình và trao đổi kinh nghiệm nghề nghiệp tại những diễn đàn quốc tế. Khóa học mùa nhè này nhằm mục đích đó.

Xin trân trọng giới thiệu cùng các bạn.

                                                                                    Nguyễn Vũ