Khóa học Tam Đảo 2008: Những cách tiếp cận phương pháp luận mới ứng dụng trong phát triển

Khóa học Tam Đảo 2008: Những cách tiếp cận phương pháp luận mới ứng dụng trong phát triển

19/09/2009

Đây là cuốn kỷ yếu của “Khóa học Tam Đảo 2008” gồm 399 trang do Viện Khoa học xã hội Việt Nam và Nhà xuất bản Thế giới phát hành trong quý 4 năm 2009

TD2008-1.pdf TD2008.pdf

 

Kỉ yếu giới thiệu các bài viết của các giảng viên và nội dung của lớp học phiên toàn thể và các lớp học chuyên đề; đề cập tới những nội dung đào tạo đa ngành về phương pháp luận được áp dụng trong nghiên cứu các vấn đề phát triển xã hội và nhân văn, giúp học viên nắm vững hơn các công cụ điều tra và xử lý thông tin định tính cũng như định lượng.
       Trên cơ sở những kết quả đã đạt được của khóa học trước (năm 2007), bài giảng của khóa học này có thêm những phương pháp luận ứng dụng trong khoa học xã hội do các giảng viên Pháp và Việt Nam giới thiệu và đi sâu vào các chuyên đề cụ thể trong đó có những chuyên đề thiên về lí luận và những chuyên đề tạo điều kiện cho học viên học hỏi kinh nghiệm nghiên cứu điều tra điền dã trong xã hội học và nhân học.

Xin trân trọng giới thiệu cuốn sách với các bạn, hi vọng rằng nó sẽ phần nào giúp các nhà nghiên cứu và nhà hoạch định chính sách cập nhật thêm một số kiến thức và kĩ năng mới !