Một số vấn đề về nghèo, dễ bị tổn thương và bảo trợ xã hội tại Việt Nam

Một số vấn đề về nghèo, dễ bị tổn thương và bảo trợ xã hội tại Việt Nam

23/04/2012

Cuốn sách "Poverty, vulnerability and social protection in Vietnam: selected issues" do Nhà xuất bản Thế giới ấn hành tháng 6/2011 bao gồm các bài nghiên cứu được thực hiện trong khuôn khổ Đánh giá nghèo 2008-2010 do Viện KHXH Việt Nam điều phối với sự hỗ trợ về kỹ thuật và tài chính của một số đối tác phát triển quốc tế của Việt Nam như Ngân hàng thế giới, Cơ quan Phát triển Quốc tế của Úc (AusAID), Quỹ Ford, Bộ Phát triển Quốc tế của Anh (DFID), Ngân hàng Phát triển Châu Á …. Cuốn sách gồm chương 8 phân tích sâu về các vấn đề: động thái nghèo, bất bình đắng, nghèo của các dân tộc thiểu số, rủi ro và dễ bị tổn thương, và bảo trợ xã hội.

Poverty_selected_Papers.pdf

 

 

 

 

 

Nội dung xem file đính kèm.