Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
 • Vấn đề ly hôn trong xã hội Việt Nam hiện đại

  Vấn đề ly hôn trong xã hội Việt Nam hiện đại

  Tác giả: Vũ Mạnh Lợi   Trần Nguyệt Minh Thu  

  Năm xuất bản: 2021

 • Tôn giáo ở Việt Nam với bảo vệ môi trường: Nghiên cứu trường hợp Phật giáo, Công giáo, Tin lành

  Tôn giáo ở Việt Nam với bảo vệ môi trường: Nghiên cứu trường hợp Phật giáo, Công giáo, Tin lành

  Tác giả: TS. Vũ Thị Thu Hà (Chủ biên)   ThS. Trần Thị Phương Anh   TS. Ngô Quốc Đông   TS. Hoàng Văn Chung   ThS. Lê Văn Tuyên   ThS. Dương Văn Biên   ThS. Nguyễn Thị Bích Ngoan   ThS. Nguyễn Văn Quý   ThS. Hoàng Thị Bích Ngọc  

  Năm xuất bản: 2021

 • Thích ứng của các quốc gia Đông Nam Á hải đảo trước sự gia tăng ảnh hưởng của Trung Quốc từ sau đại hội XIX Đảng Cộng sản Trung Quốc

  Thích ứng của các quốc gia Đông Nam Á hải đảo trước sự gia tăng ảnh hưởng của Trung Quốc từ sau đại hội XIX Đảng Cộng sản Trung Quốc

  Tác giả: PGS.TS. Dương Văn Huy (chủ biên)   TS. Hoàng Thị Giang   ThS. Trịnh Hải Tuyến   TS. Nguyễn Tuấn Anh   TS. Trương Quang Hoàn   ThS. Trần Phương Thảo   TS. Trần Thị Hải Yến   TS. Trần Thu Minh   TS. Nguyễn Trung Kiên   ThS. Vũ Hải Nam   TS. Nguyễn Trường Sơn  

  Năm xuất bản: 2021

 • Hành trình dân tộc học

  Hành trình dân tộc học

  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Ngọc Thanh  

  Năm xuất bản: 2021

 • Dịch chuyển lao động nông nghiệp của Thái Lan, Malaixia và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam

  Dịch chuyển lao động nông nghiệp của Thái Lan, Malaixia và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam

  Tác giả: TS. Lê Phương Hòa (chủ biên)   TS. Nguyễn Hà Phương   TS. Phạm Thanh Tịnh   ThS. Nguyễn Thị Lý   ThS. Nguyễn Thị Hồng Lam  

  Năm xuất bản: 2021

 • Quan hệ Australia – ASEAN hai thập niên đầu thế kỷ XXI

  Quan hệ Australia – ASEAN hai thập niên đầu thế kỷ XXI

  Tác giả: TS. Võ Xuân Vinh (Chủ biên)   PGS.TS. Dương Văn Huy   TS. Trương Quang Hoàn   TS. Nguyễn Hà Phương   ThS. Trịnh Hải Tuyến  

  Năm xuất bản: 2021

 • Định cư–Văn hóa của cư dân mặt nước ở vịnh Hạ Long (Quảng Ninh) và đầm phá Tam Giang – Cầu Hai (Thừa Thiên Huế)

  Định cư–Văn hóa của cư dân mặt nước ở vịnh Hạ Long (Quảng Ninh) và đầm phá Tam Giang – Cầu Hai (Thừa Thiên Huế)

  Tác giả: TS Lê Duy Đại (Chủ biên)   PGS.TS. Lê Hải Đăng   ThS. Hoàng Thị Thu Hằng   TS. Lê Anh Hòa   TS. Vũ Hồng Nhi   PGS.TS. Phạm Minh Phúc   PGS.TS. Nguyễn Duy Thiệu  

  Năm xuất bản: 2021

 • Sinh viên công giáo ngoại tỉnh ở Hà Nội: Sự hòa nhập xã hội và thực hành đức tin

  Sinh viên công giáo ngoại tỉnh ở Hà Nội: Sự hòa nhập xã hội và thực hành đức tin

  Tác giả: TS. Vũ Thị Hà  

  Năm xuất bản: 2021

 • Chiến lược tăng trưởng xanh trong mô hình tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam

  Chiến lược tăng trưởng xanh trong mô hình tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam

  Tác giả: PGS.TS. Bùi Quang Tuấn (Đồng chủ biên)   TS. Hà Huy Ngọc (Đồng chủ biên)   TS. Trần Thị Hà   ThS. Đồng Bích Ngọc   ThS. Trần Văn Hoàng   TS. Phạm Lan Hương   ...  

  Năm xuất bản: 2021

 • Biến đổi của tôn giáo dân gian trong chiến lược phát triển bền vững ở Việt Nam hiện nay

  Biến đổi của tôn giáo dân gian trong chiến lược phát triển bền vững ở Việt Nam hiện nay

  Tác giả: TS. Nguyễn Ngọc Mai (Chủ biên)   ThS. Vũ Thanh Bằng   ThS. Phạm Thị Phương   CN. Nguyễn Tưởng  

  Năm xuất bản: 2021

 • Lịch sử giao thông vận tải Việt Nam từ năm 1954 đến năm 1975

  Lịch sử giao thông vận tải Việt Nam từ năm 1954 đến năm 1975

  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Văn Nhật (chủ biên)   TS. Nguyễn Thị Lệ Hà   TS. Duy Thị Hải Hường   TS. Phạm Thị Hồng Hà   TS. Lê Thị Thu Hằng   TS. Ngô Hoàng Nam   TS. Ngô Thành Vinh  

  Năm xuất bản: 2021

 • Quan điểm về biển và sự điều chỉnh trọng tâm chiến lược quốc phòng của triều đình nhà Thanh ở nửa cuối thế kỷ XIX

  Quan điểm về biển và sự điều chỉnh trọng tâm chiến lược quốc phòng của triều đình nhà Thanh ở nửa cuối thế kỷ XIX

  Tác giả: TS. Đào Duy Đạt (Chủ biên)   PGS.TS. Dương Văn Huy   ThS. Chu Thùy Liên   TS. Bùi Thị Thanh Hương   ThS. Dương Văn Lợi   ThS. Nguyễn Diệu Hương   TS. Bùi Thị Hiền  

  Năm xuất bản: 2021

 • Nhà ở xã hội chủ nghĩa ở Hà Nội- Khám phá các Khu tập thể của thành phố và Trải nghiệm của một gia đình cư dân

  Nhà ở xã hội chủ nghĩa ở Hà Nội- Khám phá các Khu tập thể của thành phố và Trải nghiệm của một gia đình cư dân

  Tác giả: Trịnh Duy Luân   Hans Schenk  

  Năm xuất bản: 2021

 • Gia đình trung lưu ở Việt Nam với các quá trình phát triển kinh tế - xã hội- văn hóa

  Gia đình trung lưu ở Việt Nam với các quá trình phát triển kinh tế - xã hội- văn hóa

  Tác giả: Trịnh Duy Luân   Nguyễn Xuân Mai  

  Năm xuất bản: 2021

 • Kỷ yếu Diễn đàn Việt Nam và thế giới 2020 đại dịch Covid-19 và những tác động cơ bản đối với thế giới

  Kỷ yếu Diễn đàn Việt Nam và thế giới 2020 đại dịch Covid-19 và những tác động cơ bản đối với thế giới

  Tác giả: GS.TS Đặng Nguyên Anh   GS.TS. Phạm Quang Minh   TS. Phạm Lê Dạ Hương   PGS.TS. Cù Chí Lợi   PGS.TSKH. Trần Nguyễn Tuyên   ...  

  Năm xuất bản: 2021

 • Kỷ yếu diễn đàn khoa học 2020: Tác động kinh tế - xã hội của đại dịch Covid-19 ở Việt Nam

  Kỷ yếu diễn đàn khoa học 2020: Tác động kinh tế - xã hội của đại dịch Covid-19 ở Việt Nam

  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Đức Vinh   PGS.TS. Vũ Mạnh Lợi   PGS.TS. Nguyễn Đức Chiện   PGS.TS. Lưu Bích Ngọc   TS. Lê Xuân Sang   ThS. Bùi Thị Hồng   ...  

  Năm xuất bản: 2021

 • Cải cách kinh tế ở Đông Á thời kỳ mười năm sau khủng hoảng 1997

  Cải cách kinh tế ở Đông Á thời kỳ mười năm sau khủng hoảng 1997

  Năm xuất bản: 2009

 • Chiến lược giảm nghèo: các cách tiếp cận phương pháp luận và liên ngành

  Chiến lược giảm nghèo: các cách tiếp cận phương pháp luận và liên ngành

 • Báo cáo cập nhật nghèo 2006: NGHÈO VÀ GIẢM NGHÈO Ở VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 1993-2004

  Báo cáo cập nhật nghèo 2006: NGHÈO VÀ GIẢM NGHÈO Ở VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 1993-2004

 • Market, Policy and Poverty Reduction in Vietnam

  Market, Policy and Poverty Reduction in Vietnam

 • “Khóa học Tam Đảo 2007”

  “Khóa học Tam Đảo 2007”

 • Khóa học Tam Đảo 2008: Những cách tiếp cận phương pháp luận mới ứng dụng trong phát triển

  Khóa học Tam Đảo 2008: Những cách tiếp cận phương pháp luận mới ứng dụng trong phát triển

 • Giảm nghèo ở Việt Nam: Thành tựu và thách thức

  Giảm nghèo ở Việt Nam: Thành tựu và thách thức

 • Ổn định kinh tế vĩ mô, duy trì đà tăng trưởng: Kinh tế Việt Nam năm 2010, triển vọng năm 2011

  Ổn định kinh tế vĩ mô, duy trì đà tăng trưởng: Kinh tế Việt Nam năm 2010, triển vọng năm 2011

 • Một số vấn đề về nghèo, dễ bị tổn thương và bảo trợ xã hội tại Việt Nam

  Một số vấn đề về nghèo, dễ bị tổn thương và bảo trợ xã hội tại Việt Nam