Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
 • Hệ thống chính trị nước Cộng hòa Ấn Độ

  Hệ thống chính trị nước Cộng hòa Ấn Độ

  Tác giả: Lê Thị Hằng Nga (Chủ biên)   Triệu Hồng Quang   Trần Ngọc Diễm   Nguyễn Đắc Tùng   Phạm Thủy Nguyên   Đồng Thị Thùy Linh   Nguyễn Lê Thy Thương   Nguyễn Thị Hiên   Ngô Minh Trung   Nguyễn Thị Oanh  

  Năm xuất bản: 2022

 • Giải quyết xung đột tài nguyên ở khu vực Đông Nam Á

  Giải quyết xung đột tài nguyên ở khu vực Đông Nam Á

  Tác giả: PGS.TS. Phạm Thái Quốc (chủ biên)   TS. Lại Lâm Anh   ThS. Đặng Hoàng Hà   ThS. Nguyễn Đình Ngân   ThS. Đoàn Thị Kim Tuyến   PGS.TS. Hà Văn Hội   ThS. Nguyễn Hồng Nga  

  Năm xuất bản: 2022

 • Kinh nghiệm các nước trên thế giới về sự độc lập của tòa án, một số gợi mở cho Việt Nam

  Kinh nghiệm các nước trên thế giới về sự độc lập của tòa án, một số gợi mở cho Việt Nam

  Tác giả: TS. Trương Thị Thu Trang (Chủ biên)   TS. Vũ Kiều Oanh   ThS. Nguyễn Thị Hồ Điệp   ThS. Trần Nguyễn Mỹ Linh   ThS. Lưu Thị Thu Thủy   ThS. Trần Thị Thanh   TS. Đặng Trần Thanh Ngọc   ...  

  Năm xuất bản: 2022

 • Để không bị bỏ lại phía sau: Cơ hội và năng lực hòa nhập của phụ nữ dân tộc thiểu số (Nghiên cứu ở Tây Bắc)

  Để không bị bỏ lại phía sau: Cơ hội và năng lực hòa nhập của phụ nữ dân tộc thiểu số (Nghiên cứu ở Tây Bắc)

  Tác giả: TS. Vũ Thị Thanh (chủ biên)   PGS.TS Nguyễn Thị Hoài Lê   ThS. Lò Văn Hương   ThS. Lê Thị Thu Hà   ThS. Đỗ Thị Phương Lan   CN. Vũ Thị Lợi Thủy   ThS. Nguyễn Thị Huệ   TS. Lê Thị Đan Dung   TS. Lưu Thị Lịch   TS. Nguyễn Vũ Quỳnh Anh  

  Năm xuất bản: 2022

 • Các tổ chức quốc tế với phát triển ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi Việt Nam

  Các tổ chức quốc tế với phát triển ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi Việt Nam

  Tác giả: TS. Trần Minh Hằng (chủ biên)  

  Năm xuất bản: 2021

 • Ảnh hưởng văn hóa Ấn Độ tới các quốc gia Đông Nam Á hải đảo

  Ảnh hưởng văn hóa Ấn Độ tới các quốc gia Đông Nam Á hải đảo

  Tác giả: TS. Phạm Thanh Tịnh (Chủ biên)   TS. Lê Phương Hòa   TS. Hà Thị Đan   TS. Hoàng Thị Mỹ Nhị   ThS. Trịnh Hải Tuyến   Ths. Nguyễn Hồng Hạnh  

  Năm xuất bản: 2022

 • Đời sống tôn giáo ở Việt Nam từ năm 1990 đến nay

  Đời sống tôn giáo ở Việt Nam từ năm 1990 đến nay

  Tác giả: PGS.TS. Chu Văn Tuấn (Chủ biên)   ThS. Trần Anh Đào   TS. Nguyễn Thị Quế Hương   TS. Ngô Quốc Đông   TS. Vũ Thị Thu Hà   TS. Hoàng Văn Chung   TS. Nguyễn Bình   ThS. Phạm Quang Tùng  

  Năm xuất bản: 2021

 • Fintech và ảnh hưởng của Fintech đến các định chế tài chính ở Việt Nam (Sách chuyên khảo)

  Fintech và ảnh hưởng của Fintech đến các định chế tài chính ở Việt Nam (Sách chuyên khảo)

  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Thị Hoài Lê - PGS.TS. Trần Thị Xuân Anh (đồng chủ biên)  

  Năm xuất bản: 2021

 • Những giá trị cơ bản của gia đình Việt Nam đương đại (Sách chuyên khảo)

  Những giá trị cơ bản của gia đình Việt Nam đương đại (Sách chuyên khảo)

  Tác giả: PGS.TS. Trần Thị Minh Thi (chủ biên)  

  Năm xuất bản: 2021

 • Khảo cổ học tiền sử Nghệ An

  Khảo cổ học tiền sử Nghệ An

  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Khắc Sử   PGS.TS. Phan Thanh Toàn  

  Năm xuất bản: 2021

 • Tháng 9 đọc Thần Khúc để nhớ về đại thi hào Đantê (1265 – 1321) và hiểu về văn hóa và ngôn ngữ Ý

  Tháng 9 đọc Thần Khúc để nhớ về đại thi hào Đantê (1265 – 1321) và hiểu về văn hóa và ngôn ngữ Ý

  Tác giả: Đantê Alighiêri  

  Năm xuất bản: 2021

 • Kết hôn và trải nghiệm hôn nhân ở Việt Nam

  Kết hôn và trải nghiệm hôn nhân ở Việt Nam

  Tác giả: GS.TS. Nguyễn Hữu Minh (Chủ biên)   PGS.TS. Phan Thị Mai Hương   TS. Đỗ Thị Lệ Hằng   TS. Trần Thị Hồng   TS. Lê Ngọc Lân   ...  

  Năm xuất bản: 2021

 • Luật Dân sự trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0

  Luật Dân sự trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0

  Tác giả: TS. Trần Văn Biên (chủ biên)  

  Năm xuất bản: 2021

 • Người Dao Tiền ở Việt Nam

  Người Dao Tiền ở Việt Nam

  Tác giả: Lý Hành Sơn (Chủ biên)  

  Năm xuất bản: 2021

 • Mạng xã hội đối với lối sống của thanh, thiếu niên Việt Nam hiện nay

  Mạng xã hội đối với lối sống của thanh, thiếu niên Việt Nam hiện nay

  Tác giả: TS. Nguyễn Thị Lan Hương  

  Năm xuất bản: 2019

 • Vỉa hè Hà Nội không gian đa chiều tương tác

  Vỉa hè Hà Nội không gian đa chiều tương tác

  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Thị Phương Châm và PGS.TS. Hoàng Cầm (đồng chủ biên)  

  Năm xuất bản: 2021

 • Cải cách kinh tế ở Đông Á thời kỳ mười năm sau khủng hoảng 1997

  Cải cách kinh tế ở Đông Á thời kỳ mười năm sau khủng hoảng 1997

  Năm xuất bản: 2009

 • Chiến lược giảm nghèo: các cách tiếp cận phương pháp luận và liên ngành

  Chiến lược giảm nghèo: các cách tiếp cận phương pháp luận và liên ngành

 • Báo cáo cập nhật nghèo 2006: NGHÈO VÀ GIẢM NGHÈO Ở VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 1993-2004

  Báo cáo cập nhật nghèo 2006: NGHÈO VÀ GIẢM NGHÈO Ở VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 1993-2004

 • Market, Policy and Poverty Reduction in Vietnam

  Market, Policy and Poverty Reduction in Vietnam

 • “Khóa học Tam Đảo 2007”

  “Khóa học Tam Đảo 2007”

 • Khóa học Tam Đảo 2008: Những cách tiếp cận phương pháp luận mới ứng dụng trong phát triển

  Khóa học Tam Đảo 2008: Những cách tiếp cận phương pháp luận mới ứng dụng trong phát triển

 • Giảm nghèo ở Việt Nam: Thành tựu và thách thức

  Giảm nghèo ở Việt Nam: Thành tựu và thách thức

 • Ổn định kinh tế vĩ mô, duy trì đà tăng trưởng: Kinh tế Việt Nam năm 2010, triển vọng năm 2011

  Ổn định kinh tế vĩ mô, duy trì đà tăng trưởng: Kinh tế Việt Nam năm 2010, triển vọng năm 2011

 • Một số vấn đề về nghèo, dễ bị tổn thương và bảo trợ xã hội tại Việt Nam

  Một số vấn đề về nghèo, dễ bị tổn thương và bảo trợ xã hội tại Việt Nam