Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Hội nghị nghiên cứu, học tập nội dung cuốn sách “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Hội nghị nghiên cứu, học tập nội dung cuốn sách “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (23/08/2022)

Chiều 22/8/2022, GS.TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã có buổi thuyết trình tại Bộ Ngoại giao về cuốn sách “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Với nội dung đặc thù, Hội nghị đã thu hút hơn 300 cán bộ, đảng viên tham dự.
Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Võ Chí Công (7/8/1912 – 7/8/2022)

Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Võ Chí Công (7/8/1912 – 7/8/2022) (07/08/2022)

Đồng chí Võ Chí Công, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Chủ tịch Hội đồng Nhà nước, nguyên Cố vấn Ban Chấp hành Trung ương Ðảng, nhà lãnh đạo xuất sắc của Ðảng và cách mạng Việt Nam, người chiến sĩ cách mạng kiên cường, suốt đời phấn đấu vì lý tưởng cộng sản, vì độc lập, tự do của dân tộc, hạnh phúc của nhân dân.
Hãy sống sao cho xứng đáng với những người đã khuất, đã hy sinh vì Tổ quốc, vì Nhân dân

Hãy sống sao cho xứng đáng với những người đã khuất, đã hy sinh vì Tổ quốc, vì Nhân dân (25/07/2022)

Nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2022), chiều 23/7/2022, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã gặp mặt thân mật các đại biểu người có công tiêu biểu, đại diện cho hàng triệu người có công là cán bộ lão thành cách mạng, các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang, thương binh, bệnh binh, thân nhân gia đình liệt sĩ ở khắp mọi miền Tổ quốc.
Cụ thể hóa nội dung 04 Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 5 thành kế hoạch, chương trình, đề án cụ thể

Cụ thể hóa nội dung 04 Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 5 thành kế hoạch, chương trình, đề án cụ thể (22/07/2022)

Sau hơn một ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, sáng 22/7/2022, Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5, khóa XIII đã hoàn thành các nội dung kế hoạch đề ra.
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong thời đại kỷ nguyên số

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong thời đại kỷ nguyên số (12/07/2022)

Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị xác định rõ: Bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng là một nội dung cơ bản, sống còn của công tác xây dựng Đảng; là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, trong đó lực lượng tuyên giáo các cấp là nòng cốt; là công việc tự giác, thường xuyên của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và đoàn thể chính trị-xã hội các cấp; của từng địa phương, cơ quan, đơn vị và của từng cán bộ, đảng viên. Tuy nhiên trong thời gian gần đây, các thế lực phản động chống phá trong và ngoài nước không ngừng gia tăng hoạt động tuyên truyền, xuyên tạc, đưa thông tin sai sự thật, hạ thấp uy tín của Đảng, Nhà nước và các cán bộ, đảng viên trên không gian mạng gây tâm lý hoang mang, làm suy giảm lòng tin của nhân dân đối với Đảng. Do đó, việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong thời đại kỷ nguyên số đang là thách thức không nhỏ đối với chúng ta.
Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ - Nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng và Cách mạng Việt Nam

Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ - Nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng và Cách mạng Việt Nam (09/07/2022)

Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ (09/7/1912 - 09/7/2022) - nhà lý luận xuất sắc, nhà chính trị tài năng của Đảng và cách mạng Việt Nam, người con ưu tú của quê hương Bắc Ninh. Với 29 tuổi đời, hơn 13 năm tham gia cách mạng, 7 năm bị giam cầm trong nhà tù đế quốc, gần 2 năm làm Tổng Bí thư của Đảng. Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ đã có những cống hiến vô cùng to lớn cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc, đồng chí là tấm gương tiêu biểu về tinh thần tự học tập rèn luyện và trưởng thành qua thực tiễn đấu tranh cách mạng. Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ đã để lại cho cách mạng Việt Nam những bài học vô cùng quý giá về tinh thần cách mạng triệt để, tinh thần tự phê bình và phê bình, sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa thực tế phong phú với lý luận khoa học, giữ vững mối quan hệ máu thịt với quần chúng nhân dân...
Tư tưởng về ngoại giao của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Tư tưởng về ngoại giao của Chủ tịch Hồ Chí Minh (06/07/2022)

Tư tưởng của Hồ Chí Minh về quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam với các nước là sợi chỉ đỏ định hướng hoạt động đối ngoại của Đảng Cộng sản Việt Nam và Nhà nước Việt Nam trong quá trình đấu tranh cách mạng cũng như trong thời kỳ đổi mới. Nhờ đó, Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu to lớn trong phát triển kinh tế - xã hội. Trong thời kỳ đổi mới, Đảng Cộng sản Việt Nam đã vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh, nhờ đó, Việt Nam đã mở rộng quan hệ đối ngoại, giữ vững độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, thúc đẩy nhanh quá trình phát triển đất nước.
Kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2022): Tư tưởng Hồ Chí Minh soi sáng con đường cách mạng Việt Nam

Kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2022): Tư tưởng Hồ Chí Minh soi sáng con đường cách mạng Việt Nam (19/05/2022)

Chủ tịch Hồ Chí Minh, cả cuộc đời hy sinh vì nước, vì dân, tên tuổi và sự nghiệp của Người còn mãi với non sông đất nước, sống mãi trong lòng mỗi người dân Việt Nam.
Các tin đã đưa ngày: