Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Đạo đức cách mạng

Đạo đức cách mạng (15/09/2021)

Vào cuối năm 1958, đầu năm 1959, ở thời điểm tổng kết 30 năm lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, và tổng kết những kinh nghiệm cuộc đời đầy sóng gió của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết tác phẩm “Đạo đức cách mạng” dưới bút danh Trần Lực. Đây là một trong những tác phẩm tập trung đầy đủ nhất những quan điểm cơ bản của Chủ tịch Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng. Có đạo đức cách mạng thì khi gặp khó khǎn, gian khổ, thất bại, cũng không sợ sệt, rụt rè, lùi bước.... Cổng thông tin điện tử Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam trân trọng giới thiệu lại bài viết này của Người!
Triển khai phong trào thi đua đặc biệt, đề cao trách nhiệm nêu gương, đẩy lùi đại dịch COVID-19

Triển khai phong trào thi đua đặc biệt, đề cao trách nhiệm nêu gương, đẩy lùi đại dịch COVID-19 (12/09/2021)

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định số 1497/QĐ-TTg về việc ban hành Kế hoạch triển khai Phong trào thi đua đặc biệt “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19”.
Kỷ niệm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 trong bối cảnh cả nước chung tay phòng, chống COVID-19

Kỷ niệm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 trong bối cảnh cả nước chung tay phòng, chống COVID-19 (01/09/2021)

Cách đây 76 năm, vào tháng 8 năm 1945, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, Nhân dân cả nước đồng loạt vùng lên, tiến hành Tổng khởi nghĩa, đập tan xiềng xích của chế độ thực dân phong kiến, giành chính quyền và giành lại nền độc lập cho dân tộc. Từ cuộc cách mạng vĩ đại đó, ngày 2/9/1945, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời đã đem lại cuộc đời mới tươi sáng cho dân tộc Việt Nam.
Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về dân chủ trong cuộc chiến chống đại dịch Covid-19

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về dân chủ trong cuộc chiến chống đại dịch Covid-19 (28/08/2021)

Thực hiện dân chủ, phát huy quyền làm chủ của nhân dân được Đảng ta xác định vừa là mục tiêu, vừa là động lực của cách mạng Việt Nam. Đây là bài học kinh nghiệm quý báu có giá trị lý luận và thực tiễn vô cùng sâu sắc có thể áp dụng phổ biến ở mọi nơi, mọi lúc trong tiến trình cách mạng nước ta. Đặc biệt là trong bối cảnh hiện nay, dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến rất phức tạp với tốc độ lây lan nhanh chóng do biến chủng mới gây ra.
Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp (25/8/1911 - 25/8/2021)

Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp (25/8/1911 - 25/8/2021) (25/08/2021)

Đại tướng Võ Nguyên Giáp có tên khai sinh Võ Giáp, bí danh là Văn, sinh ngày 25/8/1911 ở làng An Xá, xã Lộc Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình trong một gia đình nhà nho nghèo, giàu lòng yêu nước. Sinh ra từ vùng quê giàu truyền thống yêu nước, trực tiếp chứng kiến cảnh đồng bào bị bè lũ thực dân và tay sai đàn áp, bóc lột đã nung nấu trong Võ Nguyên Giáp ý chí sôi sục và quyết tâm đứng lên đấu tranh giành lại độc lập cho dân tộc.
Đại dịch COVID-19, nhất định chúng ta sẽ chiến thắng !

Đại dịch COVID-19, nhất định chúng ta sẽ chiến thắng ! (19/08/2021)

Đợt bùng phát dịch lần thứ tư với biến chủng Delta nguy hiểm, có tốc độ lây rất nhanh, lan rộng tới nhiều tỉnh thành trong cả nước với quy mô lớn nhất từ trước đến nay và vẫn còn đang diễn biến khó lường. Đặc biệt, dịch bệnh đã ngấm sâu vào cộng đồng ở nhiều khu vực thuộc địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh phía nam, với số ca mắc rất cao, gây tổn hại rất lớn về nhân mạng, sức khỏe, ảnh hưởng trực tiếp, nghiêm trọng đến đời sống của nhân dân và phát triển kinh tế - xã hội. Trước tình hình này, ngày 06 tháng 8 năm 2021 Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 86/NQ-CP về các giải pháp cấp bách trong phòng, chống dịch COVID-19.
Phát huy tinh thần dân tộc trong cuộc chiến chống đại dịch Covid-19 ở Việt Nam hiện nay

Phát huy tinh thần dân tộc trong cuộc chiến chống đại dịch Covid-19 ở Việt Nam hiện nay (10/08/2021)

Trong trận chiến chống đại dịch Covid-19 ở Việt Nam, tinh thần “chống dịch như chống giặc” được thể hiện với cả hệ thống chính trị vào cuộc thì Lời kêu gọi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là lời hiệu triệu toàn Đảng, toàn dân phát huy truyền thống tương thân, tương ái, đoàn kết của dân tộc, tạo nên sức mạnh và niềm tin để Việt Nam vững vàng vượt qua đại dịch Covid-19.
Sức mạnh truyền thông, báo chí trong đại dịch Covid-19

Sức mạnh truyền thông, báo chí trong đại dịch Covid-19 (09/08/2021)

Công tác truyền thông kể từ khi đại dịch Covid-19 xuất hiện tại Việt Nam cho đến nay đã góp phần tạo nên sự đồng thuận xã hội, xây dựng niềm tin của nhân dân, khơi dậy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, yêu nước và truyền thông góp phần lan tỏa năng lượng tích cực trong xã hội nhằm chung tay phòng, chống đại dịch thành công. Đó là những nhận định sâu sắc của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tại Hội nghị Sơ kết công tác thông tin, tuyên truyền về phòng, chống dịch COVID-19 do Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Y tế và Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp tổ chức vào ngày 16/06/2020, tại thời điểm dịch Covid-19 đã xuất hiện và Việt Nam đã có những thành công bước đầu trong công tác phòng, chống và kiểm soát hiệu quả đại dịch này.
Công tác xây dựng Đảng trong tình hình hiện nay

Công tác xây dựng Đảng trong tình hình hiện nay (23/07/2021)

Kể từ khi thành lập đến nay, Đảng ta luôn đặc biệt coi trọng công tác xây dựng Đảng. Trong bối cảnh tình hình hiện nay, công tác xây dựng Đảng gặp nhiều khó khăn, thách thức, diễn biến phức tạp, kinh tế thị trường, hội nhập quốc tế và cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư tác động mạnh mẽ, các vấn đề an ninh phi truyền thống, biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường, an ninh mạng, dịch bệnh, những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ và tình trạng tham nhũng, lãng phí, tiêu cực... còn diễn biến phức tạp. Đặc biệt, đại dịch Covid-19 từ đầu năm 2020 xảy ra đã tác động mạnh đến nước ta, gây thiệt hại về kinh tế - xã hội và sự phát triển của đất nước. Trước bối cảnh đó, công tác xây dựng Đảng được cấp uỷ các cấp đặc biệt coi trọng, triển khai thực hiện toàn diện, đồng bộ với quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt và đạt được nhiều kết quả rõ rệt, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đất nước.
Vai trò lãnh đạo của Đảng trong công tác phòng, chống dịch Covid-19

Vai trò lãnh đạo của Đảng trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 (21/07/2021)

Tập trung kiểm soát đại dịch Covid-19, tiêm chủng đại trà vắc xin phòng Covid cho cộng đồng; phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
Các tin đã đưa ngày: