Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Bế mạc Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII

Bế mạc Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII (01/02/2021)

Sáng ngày 1/2/2021, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng bế mạc sau 8 ngày làm việc khẩn trương, sớm hơn gần 2 ngày so với dự kiến.
Diễn văn bế mạc của Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước tại Đại hội XIII của Đảng

Diễn văn bế mạc của Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước tại Đại hội XIII của Đảng (01/02/2021)

Cổng thông tin điện tử Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam trân trọng giới thiệu toàn văn Diễn văn Bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam do Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng trình bày tại phiên bế mạc ngày 1.2.2021.

Đồng chí Nguyễn Phú Trọng được bầu làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII (31/01/2021)

Sáng 31/1, Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII tiến hành phiên họp thứ nhất để bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng được tín nhiệm bầu làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIII.
Ngày 29/1/2021, Đại hội Đảng lần thứ XIII tiếp tục xem xét về công tác nhân sự

Ngày 29/1/2021, Đại hội Đảng lần thứ XIII tiếp tục xem xét về công tác nhân sự (29/01/2021)

Ngày 29/1/2021, Đại hội XIII của Đảng bước vào ngày làm việc thứ 5. Trong ngày làm việc này, Đại hội tiếp tục xem xét về công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII.
90 năm, những mốc son lịch sử của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2020)

90 năm, những mốc son lịch sử của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2020) (10/10/2020)

Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam ra đời trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong suốt chiều dài lịch sử 90 năm, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã không ngừng phát triển và trở thành một tổ chức chính trị - xã hội lớn mạnh, rộng khắp, vận động, tập hợp đông đảo các tầng lớp phụ nữ tham gia tích cực và đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Hướng dẫn tuyên truyền Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X năm 2020 ở Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

Hướng dẫn tuyên truyền Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X năm 2020 ở Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (01/10/2020)

Ngày 29/9/2020, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam ban hành Hướng dẫn số 1556/HD-KHXH về tuyên truyền Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X năm 2020. Cổng thông tin điện tử trân trọng giới thiệu toàn văn bản hướng dẫn.
Hướng tới Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X năm 2020

Hướng tới Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X năm 2020 (29/09/2020)

Ngày 7/8/2020, Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành Hướng dẫn số 145-HD/BTGTW về hướng dẫn tuyên truyền Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X năm 2020. Cổng thông tin điện tử Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam trân trọng giới thiệu toàn văn bản hướng dẫn.
Các tin đã đưa ngày: