Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Tìm hiểu tư tưởng thân dân của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Tìm hiểu tư tưởng thân dân của Chủ tịch Hồ Chí Minh (03/07/2020)

Chủ tịch Hồ Chí Minh lúc sinh thời luôn giáo dục và nhắc nhở các cán bộ, đảng viên phải luôn luôn lấy dân làm gốc. Sự nghiệp cách mạng suy cho cùng là vì nhân dân. Việc gì có lợi cho nhân dân thì nên làm, việc gì có hại cho nhân dân thì hết sức tránh. Tư tưởng đó của Người vẫn còn nguyên giá trị đến ngày nay, chúng ta coi đó như một kho tàng lý luận và di sản lớn mà Người để lại. Website Viện Sử học trân trọng giới thiệu bài viết của Chi bộ Viện Sử học, nằm trong chuỗi các bài viết tuyên truyền và chào mừng thành công của Đại hội Đảng bộ các cấp, hướng tới Đại hội Đảng lần thứ XIII.
Công tác tuyên truyền đại hội đảng các cấp tại Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

Công tác tuyên truyền đại hội đảng các cấp tại Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (03/06/2020)

Trong bối cảnh cả nước đang vượt qua những khó khăn, thử thách do đại dịch Covid-19 gây ra, ảnh hưởng trực tiếp đến mọi mặt của đời sống kinh tế, xã hội, đại hội đảng bộ/chi bộ cơ sở và chi bộ trực thuộc Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam và Đại hội đại biểu Đảng bộ Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam lần thứ XIX tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, tạo động lực đồng sức, đồng lòng cùng nhau quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XII của Đảng.
Các tin đã đưa ngày: