Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Tìm hiểu tư tưởng thân dân của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Tìm hiểu tư tưởng thân dân của Chủ tịch Hồ Chí Minh (03/07/2020)

Chủ tịch Hồ Chí Minh lúc sinh thời luôn giáo dục và nhắc nhở các cán bộ, đảng viên phải luôn luôn lấy dân làm gốc. Sự nghiệp cách mạng suy cho cùng là vì nhân dân. Việc gì có lợi cho nhân dân thì nên làm, việc gì có hại cho nhân dân thì hết sức tránh. Tư tưởng đó của Người vẫn còn nguyên giá trị đến ngày nay, chúng ta coi đó như một kho tàng lý luận và di sản lớn mà Người để lại. Website Viện Sử học trân trọng giới thiệu bài viết của Chi bộ Viện Sử học, nằm trong chuỗi các bài viết tuyên truyền và chào mừng thành công của Đại hội Đảng bộ các cấp, hướng tới Đại hội Đảng lần thứ XIII.
Các tin đã đưa ngày: