Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Công tác tuyên truyền đại hội đảng các cấp tại Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

Công tác tuyên truyền đại hội đảng các cấp tại Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (03/06/2020)

Trong bối cảnh cả nước đang vượt qua những khó khăn, thử thách do đại dịch Covid-19 gây ra, ảnh hưởng trực tiếp đến mọi mặt của đời sống kinh tế, xã hội, đại hội đảng bộ/chi bộ cơ sở và chi bộ trực thuộc Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam và Đại hội đại biểu Đảng bộ Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam lần thứ XIX tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, tạo động lực đồng sức, đồng lòng cùng nhau quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XII của Đảng.
Trong thời đại ngày nay, phải chăng chủ nghĩa Mác-Lênin - tư tưởng Hồ Chí Minh đã lỗi thời?

Trong thời đại ngày nay, phải chăng chủ nghĩa Mác-Lênin - tư tưởng Hồ Chí Minh đã lỗi thời? (15/05/2020)

Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam trân trọng giới thiệu bài viết của PGS.TS. Đào Duy Quát với nhan đề "Trong thời đại ngày nay, phải chăng chủ nghĩa Mác-Lênin - tư tưởng Hồ Chí Minh đã lỗi thời?"

Công tác kiểm tra, giám sát góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ cấp ủy các cấp, hướng tới Đại hội XIII của Đảng (10/05/2020)

Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam trân trọng giới thiệu bài viết của TS. Trần Cẩm Tú, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm UBKT Trung ương nhan đề "Công tác kiểm tra, giám sát góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ cấp ủy các cấp, hướng tới Đại hội XIII của Đảng" đăng trên Trang thông tin điện tử của Ủy ban Kiểm tra Trung ương.
Các tin đã đưa ngày: