Hoạt động CNTT
Tập huấn công tác ký số phiên bản 2.0 trên Hệ thống Quản lý văn bản và Điều hành tác nghiệp Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

Tập huấn công tác ký số phiên bản 2.0 trên Hệ thống Quản lý văn bản và Điều hành tác nghiệp Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (27/09/2022)

Nhằm thực hiện bổ sung chức năng ký số điện tử phiên bản 2.0 trên hệ thống Quản lý văn bản và Điều hành tác nghiệp Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm), đáp ứng các yêu cầu của Chính phủ về liên thông văn bản và phát triển nền tảng Chính phủ điện tử theo Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg và Nghị định số 30/2020/NĐ-CP, Trung tâm Ứng dụng Công nghệ thông tin (Trung tâm) trực thuộc Viện Hàn lâm tổ chức Chương trình tập huấn ký số cho toàn thể đầu mối phụ trách CNTT của các đơn vị thuộc, trực thuộc Viện Hàn lâm.

Thúc đẩy chuyển đổi IPv6 cho hệ thống mạng các Bộ, ngành (12/05/2022)

Bộ TT&TT vừa có văn bản gửi các các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ về việc chuyển đổi IPv6 cho hệ thống mạng, dịch vụ CNTT của các Bộ, ngành. Theo đó, mục tiêu sẽ thực hiện toàn diện công tác chuyển đổi IPv6 trên mạng Internet Việt Nam, đảm bảo việc chuyển đổi IPv6 đồng bộ cho mạng CNTT của các Bộ, ngành, địa phương trong phát triển Chính phủ số.
Các tin đã đưa ngày: