Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • 7.5 tap chi tham khao

Tạp chí Tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á

Tổng biên tập TS. Nguyễn Thành Văn
Phó tổng biên tập
Hội đồng biên tập

PGS.TSKH. Trần Khánh (Chủ tịch), TS. Trương Duy Hoà, PGS.TS. Nguyễn Duy Dũng, TS. Nguyễn Huy Hoàng, PGS.TS. Ngô Văn Doanh, PGS.TS. Nguyễn Sỹ Tuấn, GS.TS. Nguyễn Đức Ninh, PGS.TS. Lê Bộ Lĩnh, GS.TS. Đỗ Thanh Bình, PGS.TS. Nguyễn Văn Kim...

Trụ sở toà soạn Tầng 9, số 176 phố Thái Hà, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, Hà Nội
ISSN 0868-2739
Website