Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
 • Thư viện điện tử và kho tin
 • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
 • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
 • Tham khảo tạp chí
 • Sách toàn văn
 • Thư điện tử
 • Chính phủ
 • left_banner_gioithieu (1)
 • 2. top logo - co cau to chuc
Tên đơn vị: Viện Nghiên cứu Kinh thành
Điện thoại cơ quan: (84-24) 8045532
Fax: (84-24) 8045532
Thư điện tử: Lienhe@Viennghiencuukinhthanh.com
Website: http://viengnhiencuukinhthanh.com
Địa chỉ: Số 6, Đinh Công Tráng, Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Dữ liệu đang được cập nhật.

Dữ liệu đang được cập nhật.

 • Họ tên: PGS.TS. Bùi Minh Trí
  Điện thoại: (84-24) 8045532
  Fax: (84-24) 8045532
  Thư điện tử: tri_vnceramics@yahoo.com
 •  
 • Họ tên: TS. Lê Đức Hạnh
  Điện thoại: (84-24) 8045532
  Fax: (84-24) 8045532
  Thư điện tử: leduchanhiics@gmail.com
 •