Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • bkt - chu tich
  • 4.1 top logo - tin tuc hoi nghi hoi thao

Hội thảo “Kinh nghiệm và những vấn đề đặt ra trong biệc biên tập mục từ và các Quyển chuyên ngành thuộc Đề án Biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam”

16/12/2022

Sáng ngày 14/12/2022, tại trụ sở số 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, Đề án biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm) đã tổ chức hội thảo khoa học trực tiếp kết hợp trực tuyến “Kinh nghiệm và những vấn đề đặt ra trong việc biên tập mục từ các Quyển chuyên ngành thuộc Đề án Biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam”.

 

PGS.TSKH. Lương Đình Hải, Ban Thư ký Đề án Biên soạn</br>Bách khoa toàn thư Việt Nam, phát biểu đề dẫn Hội thảo

Tham dự Hội thảo, về phía  Đề án Biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam có PGS.TS. Lại Văn Hùng – Trưởng Ban, Ban thư ký đề án; PGS.TSKH. Lương Đình Hải, Ủy biên Ban thư ký; ThS. Lê Thị Thu Hương, Giám đốc Văn phòng Đề án. Về phía các Quyển chuyên ngành có các Trưởng ban, Phó trưởng ban Ban Biên soạn, thư ký khoa học, thư ký hành chính, các trưởng nhóm chuyên ngành cùng sự tham dự của các nhà nghiên cứu, khách mời trong và ngoài Viện Hàn lâm.

Ban Tổ chức Hội thảo cho biết, kế hoạch biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam kéo dài trong 10 năm, từ 2014 đến hết năm 2023, hoàn thành 36 tập với khoảng 30.000 mục từ dưới hai dạng là chuyên ngành và Alphabe. Nhưng cho đến nay mới biên soạn được hơn 10.000 mục từ nhưng chưa được biên tập. Các công việc hiện còn rất nhiều, khối lượng mỗi đầu việc còn rất lớn. Để giải quyết các công việc đó thì buộc phải giải quyết một số công việc chung mang tính tổng thể có ý nghĩa quan trọng, là điều kiện bắt buộc để giải quyết các công việc tiếp theo.

Phát biểu đề dẫn Hội thảo, PGS.TSKH. Lương Đình Hải, Ủy viên Ban Thư ký Đề án biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam, nhấn mạnh một trong những nội dung cần tập trung trong Hội thảo này là việc thống nhất các quy tắc biên soạn và biên tập, đặc biệt là các quy tắc biên tập bởi quy tắc biên soạn đã có và được thông qua, trong khi đó các quy tắc biên tập mới là dự thảo, chưa có hội nghị nào thảo luận về các quy tắc này ở phạm vi đề án. Tại Hội thảo này, PGS.TSKH. Lương Đình Hải mong muốn các đại biểu tập trung thảo luận và làm rõ một số nội dung chính, cụ thể: (i) Về quy trình, quy tắc biên soạn, biên tập nội dung và hình thức các mục từ Bách khoa toàn thư Việt Nam; (ii) Thực tế biên soạn, biên tập các mục từ và những vấn đề đặt ra trong quá trình biên soạn và biên tập các mục từ Bách khoa toàn thư Việt Nam; (iii) Những kinh nghiệm trong biên soạn, biên tập nội dung và hình thức các mục từ Bách khoa toàn thư Việt Nam; (iv) Những đề xuất và kiến nghị về quy trình, quy tắc biên soạn nội dung và hình thức các mục từ Bách khoa toàn thư Việt Nam. Đây chính là những công việc tiền đề để triển khai đồng bộ các bước tiếp theo.

 

GS.TS. Nguyễn Đại Hưng, Trưởng ban Ban biên soạn Quyển 2 </br>trình bày báo cáo tại Hội thảo

Hội thảo đã nhận được 11 báo cáo tham luận, trong đó có 4 tham luận trình bày: (i) Thực tế biên soạn, biên tập mục từ trong Quyển 2: Vật lý học, thiên văn học do GS. TS. Nguyễn Đại Hưng, Trưởng ban Ban Biên soạn quyển 2 trình bày; (ii) Biên soạn Quyết 29 chuyên ngành Quốc phòng, thực tiễn và bài học kinh nghiệm, do Đại tá, ThS. Ngô Viết Sơn, Phó Trưởng ban Ban Biên soạn Quyển 29 trình bày; (iii) Thực tế biên soạn và biên tập mục từ các Quyển thuộc Đề án Biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam do PGS.TS. Đinh Ngọc Vượng, Phó trưởng ban Ban Biên soạn Quyển 30 trình bày.

 

Đại tá, ThS. Ngô Viết Sơn, Phó Trưởng ban Ban Biên soạn Quyển 29 </br>trình bày báo cáo tại Hội thảo

 

Toàn cảnh Hội thảo

Các tham luận đều tập trung vào luận bàn giải quyết các vấn đề như: Thực tế biên soạn, biên tập các mục từ và các vấn đề đặt ra, kinh nghiệm trong biên soạn, biên tập nội dung và hình thức các mục từ ở các Quyển từ đó có thể rút kinh nghiệm để có thể triển khai tốt hơn trong thời gian tới; Thu thập các quy định về biên tập mục từ của Ban Đề án Biên soạn Bách khoa toàn thư Việt  Nam và bổ sung một số quy định biên tập còn thiếu để giúp nhóm biên tập dễ dàng hơn trong quá trình biên tập; Kiến nghị đối với Ban chủ nhiệm Đề án và Văn phòng Đề án biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam.

PGS.TS. Lại Văn Hùng, Tổng thư ký Đề án phát biểu bế mạc Hội thảo

Phát biểu kết luận và bế mạc Hôi thảo, PGS.TS. Lại Văn Hùng cảm ơn và đánh giá cáo các ý kiến của các đại biếu hết sức cụ thế, chi tiết xuất phát từ tình hình thực tế trong quá trình triển khai của các Quyến. PGS.TS. Lại Văn Hùng cũng mong muốn các Quyển sẽ chủ động triển khai theo các quy định và hướng dẫn để thống nhất văn phong trong mục từ, khắc phục mục từ trùng, thống nhất cách phiên âm tiếng nước ngoài. Việc biên tập cần phải thống nhất với quy tắc biên soạn; nắm vững các quy tắc và quán triệt trong từng khâu biên soạn và biên tập…

Nguyễn Minh Hồng

 

Các tin đã đưa ngày: