Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • gs nguyen quang thuan va dai su
  • 6.2 tin tuc hop tac quoc te

Hội thảo cuối kỳ Dự án HTKT TA9449 VIE: Hỗ trợ Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

28/08/2020

Ngày 27/8/2020 tại Hà Nội, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (VASS) và Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB) đã phối hợp tổ chức Hội thảo cuối kỳ Dự án HTKT TA9449 VIE: Hỗ trợ Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam với sự tham dự của nhiều nhà khoa học của cả hai bên.

GS.TS. Đặng Nguyên Anh, Phó Chủ tịch VASS phát biểu tại Hội thảo

Phát biểu tại Hội thảo PGS.TS. Nguyễn Thị Hoài Lê, Giám đốc Ban Quản lý Dự án đã giới thiệu sơ lược về Dự án TA9449 và cho biết: Để thực hiện cam kết đạt được các Mục tiêu Phát triển bền vững (SDGs), chính phủ đã thành lập một đội đặc nhiệm SDG liên Bộ bao gồm các đại diện của VASS nhằm xây dựng một kế hoạch hành động cấp quốc gia. Là cơ quan trọng điểm về SDG, VASS đã được giao nhiệm vụ: (1). Góp phần vào việc phát triển các chỉ số giám sát SDG; (2). Giúp chính phủ đạt được SDG thông qua các giải pháp tri thức sáng tạo và chất lượng cao; (3). Thiết kế các kế hoạch phát triển quốc gia tương lai sao cho phù hợp hơn và bao trùm với các mục tiêu SDG; (4). Giám sát và đánh giá việc thực hiện các mục tiêu SDG. Để hoàn thành nhiệm vụ quan trọng này Dự án HTKT TA9449 đã ra đời và được thực hiện trong khoảng 25 tháng tính từ ngày 16/6/2018 đến 30/6/2020. Mục tiêu của Dự án là: (1). Tăng cường năng lực nghiên cứu của VASS; (2). Cải thiện hệ thống quản trị tri thức đặc biệt biệt để góp phần vào thành tích SDG.

PGS.TS. Nguyễn Thị Hoài Lê, Giám đốc Ban Quản lý Dự án phát biểu tại Hội thảo

Tại Báo cáo cuối kỳ PGS.TS. Đặng Thị Thanh Huyền, Phó trưởng nhóm chuyên gia tư vấn ADB đã có báo cáo sơ lược về những công việc đã đạt được của Dự án trong việc hỗ trợ VASS nâng cao năng lực nghiên cứu và dịch vụ tri thức thông qua xây dựng sổ tay hướng dẫn nghiên cứu; kế hoạch quản trị tri thức và hệ thống quản lý; thực hiện ba dự án nghiên cứu, đào tạo, tổ chức các hội thảo phổ biến tri thức toàn quốc…

Thông qua một số các hoạt động chính có liên quan đến Dự án như tiến hành khảo sát về lập kế hoạch nghiên cứu, quy trình kiểm soát chất lượng và các khó khăn, củng cố khái niệm sổ tay nghiên cứu năm 2018; Xây dựng dự thảo sổ tay nghiên cứu năm 2018; Tổ chức các chương trình đào tạo về sổ tay nghiên cứu năm 2018; Đánh giá tác động thủ công đến chất lượng nghiên cứu phát triển kinh tế xã hội trong giai đoạn 2018-2019; Tổ chức các buổi đào tạo và nghiên cứu bao trùm về xã hội và nhạy cảm giới năm 2018; Thực hiện 3 dự án nghiên cứu trong giai đoạn 2018-2019; Xây dựng kế hoạch quản lý và phổ biến tri thức mới trong năm 2018; Triển khai hệ thống quản lý và phổ biến tri thức mới trong năm 2018 - 2019; Tổ chức các buổi đào tạo về kế hoạch và hệ thống quản lý tri thức mới năm 2019; Tổ chức Hội thảo chia sẻ về tri thức quốc gia trong giai đoạn 2018-2019; Tiến hành đối thoại chính sách về SDGs và Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội (SEDP) mới trong giai đoạn 2018-2019 các mục tiêu đề ra của Dự án giai đoạn 2018-2020 đã đạt được những kết quả rất đáng ghi nhận.

PGS.TS. Đặng Thị Thanh Huyền, Phó trưởng nhóm chuyên gia tư vấn ADB phát biểu tại Hội thảo

Phát biểu trực tuyến tại Hội thảo, GS. Masafumi Nagao, Trưởng nhóm chuyên gia tư vấn nhấn mạnh, bài học kinh nghiệm rút ra liên quan đến Dự án chính là cần dành nhiều thời gian và nguồn lực hơn ở giai đoạn cuối của Dự án; Nâng cao vai trò của người đứng đầu trong việc thực hiện Dự án ở các đơn vị thuộc VASS; Tích cực giảm khó khăn trong việc chuyển ngữ các tài liệu bổ trợ có liên quan; Cần làm quen nhiều hơn với việc làm từ xa (tele-work) và họp trực tuyến; Cần quan tâm hơn đến công tác quản lý nghiên cứu để sử dụng kiến thức và kinh nghiệm thể chế được tích lũy cũng như quản trị các dự án nghiên cứu hiện tại.

Đại biểu tham dự chụp ảnh lưu niệm tại Hội thảo

Đánh giá các kết quả đạt được của Dự án giai đoạn 2018-2020, GS.TS. Đặng Nguyên Anh, Phó Chủ tịch VASS đã nhiệt liệt biểu dương các kết quả đạt được của Dự án nhất là sổ tay về lập kế hoạch và quản lý chất lượng nghiên cứu, cũng như chất lượng đạt được của 03 nghiên cứu đã được thực hiện hướng đến chuẩn quốc tế về (1). Chuỗi giá trị trong lĩnh vực nông nghiệp (chè, vải); (2). Năng lương mặt trời; (3). Phát triển nhân lực chất lượng cao để phát triển bền vững (kết quả thuộc đầu ra 1 - năng lực nghiên cứu được cải thiện) và các kết quả khác liên quan đến đầu ra 2- Dịch vụ tri thức được nâng cao (kế hoạch quản lý tri thức đảm bảo bình đẳng giới và hòa nhập xã hội; Cơ sở dữ liệu về quản lý tri thức (kế hoạch hành động chia sẻ tri thức hướng tới mục tiêu phát triển bền vững và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội thông qua hội thảo, đối thoại, chính sách, vận động chính sách) và các hoạt động khác như lớp học về viết báo cáo đạt chuẩn quốc tế…). Bên cạnh đó, Giáo sư, Phó Chủ tịch VASS cũng khuyến nghị, do việc gia hạn thời hạn Dự án và sự phức tạp của dịch bệnh Covid 19 mang lại nên có thể các kế hoạch mà Dự án đã đề ra trong ngắn, trung và dài hạn sẽ bị ảnh hưởng, vì vậy, cả VASS và ADB cần nỗ lực chung tay hơn nữa nhằm thực hiện thành công các mục tiêu chiến lược mà Dự án hướng tới trong thời gian tới. Với thành công đạt được trong giai đoạn 2018-2020, trong giai đoạn 2021-2025 hai bên cần phối hợp hơn nữa nhằm đổi mới hệ thống quản lý nghiên cứu. Trong đó tập trung vào việc ứng dụng CNTT trong quản lý nghiên cứu, sửa đổi quy trình đánh giá dự án cho nghiên cứu do VASS tài trợ, thiết lập các hướng dẫn về đạo đức nghiên cứu, tổ chức thành công các hội thảo về vấn đề năng lực ưu tiên theo cả hai hình thức truyền thống và trực tuyến để thích ứng với bối cảnh xã hội mới./.

Phạm Vĩnh Hà

 

Các tin đã đưa ngày: