Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • left_banner_nghiencuu (1)
  • 3.1 top logo - tin tuc hoat dong khoa hoc

Đề tài cấp Bộ “Truyền thông và vấn đề ý thức quốc gia của một số tộc người vùng biên giới Việt Nam - Trung Quốc tại tỉnh Lào Cai” nghiệm thu đạt loại xuất sắc (27/12/2022)

Chiều ngày 7/12/2022, Hội đồng nghiệm thu cấp Bộ đề tài cấp Bộ “Truyền thông và vấn đề ý thức quốc gia của một số tộc người vùng biên giới Việt Nam - Trung Quốc tại tỉnh Lào Cai” do TS. Trần Hồng Thu làm chủ nhiệm, Viện Dân tộc học là Tổ chức chủ trì đạt loại xuất sắc.

Đề tài cấp Bộ “Nghiên cứu văn hoá văn bia Việt Nam” nghiệm thu đạt loại xuất sắc (26/12/2022)

Chiều ngày 3/12/2022, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức nghiệp thu cấp Bộ đề tài “Nghiên cứu văn hoá văn bia Việt Nam” do PGS.TS. Trần Trọng Dương là chủ nhiệm, Viện Nghiên cứu Hán Nôm là tổ chức chủ trì, đề tài đã được Hội đồng nghiệp thu đánh giá đạt loại xuất sắc.

Đề tài cấp Bộ “Nghiên cứu văn bản và giá trị nội dung truyện thơ Nôm Tày: Lưu Đài - Hán Xuân, Lưu Tương, Đính Quân” nghiệm thu đạt loại xuất sắc (26/12/2022)

Chiều ngày 3/12/2022, Hội đồng nghiệm thu đề tài cấp Bộ do PGS.TS. Nguyễn Đức Minh là chủ tịch hội đồng và các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu trong và ngoài Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam đã tiến hành nghiệm thu đề tài cấp bộ năm 2021- 2022 “Nghiên cứu văn bản và giá trị nội dung truyện thơ Nôm Tày: Lưu Đài - Hán Xuân, Lưu Tương, Đính Quân” do TS. Trần Thị Thu Hường được hội đồng đánh giá xếp loại xuất sắc.

Đề tài cấp Bộ “Nghiên cứu văn bản cao dao tục ngữ Hán Nôm hiện lưu trữ tại Viện Nghiên cứu Hán Nôm” nghiệm thu đạt loại xuất sắc (26/12/2022)

Nằm trong chuỗi 3 đề tài cấp bộ nghiệm thu đạt kết quả xuất sắc của Viện Nghiên cứu Hán Nôm là tổ chức chủ trì. Đề tài “Nghiên cứu văn bản cao dao tục ngữ Hán Nôm hiện lưu trữ tại Viện Nghiên cứu Hán Nôm” do TS. Đỗ Bích Tuyển làm chủ nhiệm, được hội đồng nghiệm thu do PGS.TS. Nguyễn Đức Minh - Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam là chủ tịch Hội đồng và các chuyên gia, các nhà khoa học tại Viện Hàn lâm, Đại học Sư phạm Hà Nội và Đại học Khoa học xã hội và nhân văn đánh giá kết quả nghiên cứu của đề tài đạt loại xuất sắc.

Đề tài cấp Bộ “Ý thức quốc gia – dân tộc của một số tộc người ở vùng biên giới Việt Nam - Trung Quốc tại tỉnh Hà Giang” nghiệm thu đạt loại xuất sắc (26/12/2022)

Chiều ngày 9/12/2022, Hội đồng nghiệm thu cấp Bộ đề tài cấp Bộ “Ý thức quốc gia – dân tộc của một số tộc người ở vùng biên giới Việt Nam - Trung Quốc tại tỉnh Hà Giang” do TS. Nguyễn Thị Thanh Bình làm chủ nhiệm, Viện Dân tộc học là Tổ chức chủ trì đạt loại xuất sắc.
Các tin đã đưa ngày: