Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • left_banner_nghiencuu (1)
  • 3.1 top logo - tin tuc hoat dong khoa hoc

“Sự biến đổi của văn hoá tộc người Thái ở Tây Bắc trong thời kì đổi mới” (20/11/2008)

Ngày 8 tháng 10 năm 2007, Viện Khoa học xã hội Việt Nam đã tổ chức tuyển chọn đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ cho Viện Nghiên cứu Văn hoá.

“Sự đa dạng văn hoá và đối thoại giữa các nền văn hoá - một góc nhìn từ Việt Nam” (19/11/2008)

Đề tài cấp bộ “Sự đa dạng văn hoá và đối thoại giữa các nền văn hoá - một góc nhìn từ Việt Nam” do GS.TS. Phạm Xuân Nam làm chủ nhiệm, Văn phòng Viện Khoa học xã hội Việt Nam là cơ quan chủ trì thực hiện được Viện Khoa học xã hội Việt Nam nghiệm thu ngày 3 tháng 7 năm 2007.

Đoàn đại biểu cấp cao Viện Khoa học xã hội Việt Nam thăm và làm việc tại CHDCND Lào (05/11/2008)

Từ ngày 26 -27/6/2007, Đoàn đại biểu cấp cao Viện Khoa học xã hội Việt Nam do GS.TS Đỗ Hoài Nam, Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Viện dẫn đầu đã có chuyến thăm làm việc tại CHDCND Lào, theo lời mời của Viện trưởng Viện Khoa học xã hội Quốc gia Lào Xỉ Lửa Bun-Khăm.

Giới thiệu dự án hợp tác Việt - Pháp: "Mạng lưới xã hội ở nông thôn Miền Bắc Việt Nam" (29/10/2008)

Trong khuôn khổ dự án hợp tác Việt-Pháp FSP “Hỗ trợ nghiên cứu những thách thức của sự chuyển đổi kinh tế và xã hội của Việt Nam”, Viện Xã hội học tiến hành nghiên cứu về “Mạng lưới xã hội ở nông thôn Miền Bắc Việt Nam”. Dự án kéo dài trong bốn năm, từ 2006 đến 2009. Dự án này bao gồm hai hợp phần là đào tạo nghiên cứu sinh và nghiên cứu hàn lâm.
Các tin đã đưa ngày: