Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • left_banner_nghiencuu (1)
  • 3.1 top logo - tin tuc hoat dong khoa hoc

Báo động tình trạng ô nhiễm nước ở nông thôn Việt Nam hiện nay (22/07/2021)

Nguồn nước ở nông thôn Việt Nam đang bị ô nhiễm rất nghiêm trọng, ngoài sự tác động của nguồn nước thải do các nhà máy ở lưu vực các con sông, lý do cần phải kể tới là do sản xuất nông nghiệp, làng nghề... Hàng năm ngành nông nghiệp Việt Nam tiêu thụ khoảng 11 triệu tấn phân bón, trong đó canh tác lúa chiếm 65% tổng lượng phân bón tiêu thụ trong ngành nông nghiệp. Hầu hết nông dân trồng lúa sử dụng phân bón cao hơn mức khuyến cáo và chỉ khoảng 45-50% lượng phân bón sử dụng hiệu quả còn lại bị rửa trôi. Và đó chỉ là một trong rất nhiều nguyên nhân khiến nguồn nước ở nông thôn đang rơi vào tình trạng báo động bởi tình trạng ô nhiễm.

Một số mục tiêu phát triển văn hóa giai đoạn 2021-2030 (22/07/2021)

Văn hóa bao gồm tổng thể các yếu tố văn hóa vật thể, phi vật thể, các ngành công nghiệp văn hóa và sáng tạo, môi trường văn hóa, hoạt động văn hóa, sự hưởng thụ văn hóa… không chỉ đóng vai trò quan trọng trong việc đem lại phát triển kinh tế bao trùm mà còn là nền tảng tạo ra gắn kết xã hội, đảm bảo cho sự phát triển bình đẳng, nhân văn, có bản sắc và bền vững. Do đó trong bối cảnh hiện nay, cần xác định rõ các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển văn hóa giai đoạn 2021-2030 để văn hóa thực sự trở thành nguồn lực nội sinh cho quá trình phát triển đất nước.

Vóc dáng di sản qua nghiên cứu khai quật khảo cổ học Óc Eo - Ba Thê, Nền Chùa (22/07/2021)

Những cuộc khai quật thuộc đề án Nghiên cứu di tích Óc Eo - Ba Thê, Nền Chùa (Văn hóa Óc Eo Nam bộ) đã diễn ra từ tháng 8.2017 đến nay, kết quả khai quật di tích Óc Eo - Ba Thê, Nền Chùa vừa được công bố cho thấy tầm vóc của di sản này.

Xuất lộ những phát hiện mới tại các khu di tích Gò Sáu Thuận, Gò Út Trạch, Gò Giồng Cát (An Giang) và di chỉ cư trú ven kênh cổ Lung Lớn (Kiên Giang) (19/07/2021)

Trung tâm Khảo cổ học (Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ) thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam đang thực hiện nghiên cứu thám sát tại các khu di tích Gò Sáu Thuận, Gò Út Trạch, Gò Giồng Cát (An Giang) và di chỉ cư trú ven kênh cổ Lung Lớn (Kiên Giang). Tại các khu di tích này, đã xuất lộ nhiều phát hiện mới, thu hút sự quan tâm của đông đảo các nhà khảo cổ học trong và ngoài nước.

Di tích Đền Thắm - Di chỉ đầu tiên phát hiện được di cốt người cổ của tỉnh Bắc Kạn (08/07/2021)

Viện Khảo cổ học thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam đang phối hợp với Bảo Tàng tỉnh Bắc Kạn và Hội Khảo cổ học thực hiện nghiên cứu khai quật khảo cổ tại Di tích Đền Thắm (Bắc Kạn)
Các tin đã đưa ngày: