Khoa học xã hội miền Trung

Khoa học xã hội miền Trung

19-02-2020

Viện Khoa Học Xã Hội Việt Nam

Số 3 ;

PGS.TS. Hà Đình Thành ;

Số 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội

số 20/GP-BTTTT cấp ngayf07/01/2008

1859-2635

mientrungtc@yahoo.com.vn