Tin tức Đào tạo
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • left_banner_daotao (1)
  • 3.7 top logo - tin dao tao

Bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Ngôn ngữ học “Thuật ngữ khoa học kỹ thuật xây dựng trong tiếng Việt” (22/05/2013)

Ngày 16 tháng 5 năm 2013, tại Học viện Khoa học xã hội (thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam), Luận án tiến sĩ với đề tài: “Thuật ngữ khoa học kỹ thuật xây dựng trong tiếng Việt”; chuyên ngành: Lý luận ngôn ngữ; Mã số: 62.22.01.01 của nghiên cứu sinh Vũ Thị Thu Huyền do GS.TS. Nguyễn Đức Tồn hướng dẫn, đã bảo vệ thành công tại Hội đồng chấm luận án tiến sĩ cấp Học viện.
Lễ Tổng kết – bế giảng lớp Hán Nôm nâng cao niên khóa 2010-2012

Lễ Tổng kết – bế giảng lớp Hán Nôm nâng cao niên khóa 2010-2012 (09/03/2013)

Chiều ngày 6/3/2013, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức Lễ bế giảng lớp Hán Nôm nâng cao, khóa 2010-2012.
Bế giảng khóa đào tạo về Quyền con người

Bế giảng khóa đào tạo về Quyền con người (02/01/2013)

Sáng ngày 21 tháng 12 năm 2012, Viện Khoa học xã hội Việt Nam đã tổ chức Lễ Bế giảng khóa đào tạo về Quyền con người cho cán bộ đang công tác quản lý tại các cơ quan của nhà nước.
Lễ Bế giảng lớp bồi dưỡng kiến thức phương pháp nghiên cứu liên ngành

Lễ Bế giảng lớp bồi dưỡng kiến thức phương pháp nghiên cứu liên ngành (26/12/2012)

Sáng ngày 17/12/2012, Viện Khoa học xã hội Việt Nam đã tổ chức Lễ bế giảng lớp bồi dưỡng kiến thức phương pháp nghiên cứu liên ngành.
Khai giảng khóa đào tạo về Quyền con người

Khai giảng khóa đào tạo về Quyền con người (26/12/2012)

Sáng ngày 17/12/2012, Viện Khoa học xã hội Việt Nam đã tổ chức Lễ khai giảng khóa đào tạo về Quyền con người cho cán bộ nhà nước. Tham gia lớp học là các cán bộ đang làm công tác quản lý tại một số đơn vị trong và ngoài Viện Khoa học xã hội Việt Nam.
Tập huấn “Hướng dẫn Biên tập, Quản trị Cổng thông tin điện tử và Quản trị phần mềm quản lí văn bản điều hành tác nghiệp”

Tập huấn “Hướng dẫn Biên tập, Quản trị Cổng thông tin điện tử và Quản trị phần mềm quản lí văn bản điều hành tác nghiệp” (08/12/2012)

Nhằm tiếp tục hoàn thiện và từng bước triển khai các sản phẩm của dự án vào khai thác, vận hành thống nhất trong toàn Viện Khoa học xã hội Việt Nam, trong ba ngày, từ 05 đến ngày 07/12/2012, tại trụ sở số 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, Trung tâm Ứng dụng Công nghệ thông tin, Viện Khoa học xã hội Việt Nam đã tổ chức Tập huấn “Hướng dẫn Biên tập, Quản trị Cổng thông tin điện tử và Quản trị phần mềm quản lí văn bản điều hành tác nghiệp”.
Tập huấn công tác hành chính - văn thư – lưu trữ năm 2012

Tập huấn công tác hành chính - văn thư – lưu trữ năm 2012 (28/10/2012)

Ngày 10 tháng 10 năm 2012, Viện Khoa học xã hội Việt Nam đã tổ chức lớp tập huấn về công tác hành chính - văn thư – lưu trữ, nhằm nâng cao nghiệp vụ hành chính, văn thư, lưu trữ cho công chức, viên chức làm công tác hành chính, văn phòng của Viện.
Các tin đã đưa ngày:
62.31.01.01
Đặng Thị Thu Giang
PGS.TS Đinh Trọng Thịnh và TS. Nguyễn Minh Phong
62.31.01.06
Hoàng Hải Bắc
PGS. TS. Bùi Tất Thắng và PGS. TS. Đỗ Hương Lan